Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.C.C.

Gebedsverhooring, druk 1
Dirk Pluimers, een krullejongen te Amsterdam, heeft in drift zijnen kameraad zóó erg geslagen, dat hij meent, hem gedood te hebben. In angst vlucht hij weg, de stad uit, zijgt bewusteloos op eenen eenzamen weg neer en wordt door eenen heer gevonden, die hem bij zijnen koetsier verzorgen laat. Dagen lang ligt hij door eene ernstige ziekte bewusteloos. Intusschen heeft zijne moeder, eene weduwe, in duizend angsten verkeerd en vurig gebeden om de teruggave van haar kind, nadat men haar de reden van zijne vlucht heeft medegedeeld. Haar gebed wordt boven verwachting verhoord. Voorts eindigt alles in vreugde : zij ziet weldra haar kind weer; de slag, den makker toegebracht, blijkt niet zoo ernstig te zijn geweest; en de heer, die Dirk gevonden heeft, wordt de beschermer van het gansche gezin. Wie in dit boekje een diep innig Christelijk leven verwacht, zal zich teleurgesteld vinden. Het Kerstfeest en de Kerstboom worden er aan het eind kunstmatig en onnoodig bijgehaald. Evenwel durven wij het, om zijne goede strekking en onderhoudenden verhaaltrant, gerust aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.


M.C.C.

Gebedsverhooring, druk 3, 16 blz.
In dit boekje wordt ons geteekend, welke kwade gevolgen de zoo zeer veel voorkomende zonden, als jaloezie en drift, leiden kunnen. Aanbevolen.Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.