Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

Gijzelaar in Londen, druk 1, 90 blz.
prijs gebonden f 1,50; jongensboek.
Inhoud: Twee Hollandse schippers maken in Londen kennis met twee Spanjaarden Pedro en Carlos. Deze proberen hen over te halen twee schepen met Spaanse soldaten naar Vlissingen te brengen om bij verrassing de stad in te nemen. Klaas Willemse, de ene schipper, deelt de zaak aan Prins Willem mee. Vijfduizend kronen wil Mendoza, de Spaanse gezant, geven, maar dan moet de zoon van Klaas Willemse als gijzelaar in Londen komen. De Prins raadt aan er in toe te stemmen. Hij zal er dan voor zorgen, dat Nicolaas weer ontvoerd wordt. Zo gaan twee schepen met Spaanse soldaten in de richting van Vlissingen, waar een Hollandse vloot op wacht ligt, terwijl Nicolaas bij Mendoza ontvoerd wordt. Strekking: Wij moeten alle krachten inspannen, maar de zegen moet van boven komen. Vaderl. geschiedenis.
Conclusie: Een vlot geschreven boek, dat de jongens in één adem zullen willen uitlezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
P. de Zeeuw J.Gzn.

Gijzelaar in Londen, druk 1, 90 blz.
Een boeiend historisch verhaal uit de tijd van Philips II schreef P. de Zeeuw J.Gzn. met Gijzelaar in Londen. Het is de authentieke geschiedenis van een Vlissingse schooljongen die als gijzelaar van de Spanjaarden in Londen terechtkomt en later door Huygens bevrijd wordt. Jammer van de passage uit de afzwering van Philips, die hem brandmerkt als "vijand van de ware religie" en die hier met zulk een klaarblijkelijke instemming wordt aangehaald. Dit en de ook elders sterk op de voorgrond tredende protestante geestesgesteldheid maken dit overigens goed getypeerde verhaal voor de katholieke jeugd ongeschikt. (geb. f 1,50)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1956-57

Open IDIL-Gids.