Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMarian Schalk-Meijering

Dreigbrieven, druk 1, 106 blz.
geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar, geïllustreerd door Adri Burghout. Prijs f 8,50.
Inhoud: De oma van Laura en Bob is door een ongeluk in een rolstoel terechtgekomen. In het ziekenhuis krijgen Laura en Bob prachtige skates van hun oma. Als ze in het winkelcentrum aan het skaten zijn, zien ze een mevrouw in een rolstoel die van haar tas wordt beroofd. Bob gaat achter de jongens aan, maar krijgt ze niet te pakken. Vanaf die tijd ontvangt Bob dreigbrieven... Joost hoort ook bij de bende, maar hij wil stoppen. Gerard zal wel met Joost afreke- nen... Een stok tussen het wiel van zijn scooter...! In het ziekenhuis doet Joost zijn verhaal. De bende wordt opgerold. Met oma gaan Bob, Laura en hun vrienden naar de rechtbank. Opmerkingen: Positief: Oma is optimistisch. De kern vinden we op blz. 48, waar oma zegt: "God geeft ons altijd kracht naar kruis." De cito-toets kan echt een probleem zijn. Realiteit! Jeugdige dieven een probleem van onze tijd. Het is goed dat we opkomen voor onze gehandicapte medemens. Negatief: Op blz. 21 wordt u geconfronteerd met het krijgen van cadeautjes voor Sinterklaas... Verder lezen we enkele woorden die u uw kinderen wellicht niet zou willen laten horen en/of gebruiken; blz. 21 "stommerd", blz. 30 "rotsommen", blz. 73 "rotmeid" en blz. 106 "schaamde me rot". H.J.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1999

Open Boekbeoordeling.