Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMarijo

Een zaterdag, druk 2, 93 blz.
Leeftijd 7-9 jaar. Een verhaal, waarin vertelt wordt hoe in een onderwijzersgezin de kinderen een Zaterdag doorgebracht hebben. Voor de kleintjes wel aardig om te lezen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
Marijo

Een zaterdag, druk 2, 93 blz.
Geïll. door Adri Alindo. G. K. C. 0. 8 t. d. t. 50 cent. Een Zaterdag uit het leven van een Christelijk onderwijzersgezin wordt hier op zeer verdienstelijke manier beschreven. 's Morgens de drie kleinsten in 't bad. De oudste meisjes helpen flink mee. Onder schooltijd schommelen Hin en Mia. Daarna "helpen" ze Moeder. Het helpen bestaat hierin, dat zij de puddingpan mogen leegmaken, als moeder de pudding in den vorm gedaan heeft. Dan gaan ze scheepje zeilen. Dan vader halen. Hin met 'n boord van vader om. Ze loopen verder dan ze mogen. Ze gaan zelfs tot aan de school toe. 's Middags mogen de oudste meisjes Mar en Ellie in een auto naar Rotterdams diergaarde. Moeder en andere kinderen gaan naar het park, waar vader ze weer afhaalt en 's avonds gaan ze rustig slapen. Een heerlijken dag hebben ze gehad. Hier worden heel gewone dingen op zeer verdienstelijke wijze beschreven. Gezellige lectuur. De omslag maakt een gedistingeerden indruk. De teekeningen zijn origineel. Al is het niet rechtstreeks evangeliseerend, het is voor de Evangelisatie zeker bruikbaar. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

Marijo

Een zaterdag, druk 3, 78 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 9 t.d.t. 30 cent. Een Zaterdag uit het leven van een Christelijk onderwijzersgezin wordt hier op zeer verdienstelijke manier beschreven. 's Morgens de drie kleinsten in bad. De oudste meisjes helpen flink mee. Onder schooltijd schommelen Hin en Mia. Daarna "helpen" ze Moeder. Het helpen bestaat hierin, dat zij de puddingpan mogen leegmaken, als moeder de pudding in den vorm gedaan heeft. Dan gaan ze scheepje zeilen. Dan Vader halen. Hin met 'n boord van Vader om. Ze loopen verder dan ze mogen. Ze gaan zelfs tot aan de school toe. 's Middags mogen de oudste meisjes Mar en Ellie in een auto naar Rotterdam's dierenpark. Moeder en andere kinderen gaan naar het park, waar Vader ze weer afhaalt en 's avonds gaan ze rustig slapen. Een heerlijken dag hebben ze gehad. Hier worden heel gewone dingen op zeer verdienstelijke wijze beschreven. Gezellige lectuur. De omslag maakt een gedistingeerden indruk. Al is het niet rechtstreeks evangeliseerend, het is voor de Evangelisatie zeker bruikbaar. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Marijo

Een zaterdag, druk 3, 78 blz.
jongens- en meisjesboek geschikt voor een leeftijd van ± 8-10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het gaat over een onderwijzersgezin. De belevingen van alle gezinsleden op een Zaterdag worden verteld. We slaan de kleintjes gade in hun doen en laten, terwijl de ouderen naar school zijn. De middag brengt veel verrassingen. Voor de ouderen een tochtje naar de diergaarde, per auto, waar verder niets van verteld wordt. De anderen gaan met Moeder en Opoe naar het park. De dag eindigt met een danklied aan God. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje heeft vele goede kwaliteiten. Het kinderleven wordt er echt in geteekend. Toch bevredigt het niet. Er zit te weinig spanning in. Het loopt alles te mooi. De godsdienstige strekking is er niet goed in verwerkt, maar er meer aangeplakt. De leiding van vader en moeder had meer naar voren moeten komen. Een uitdrukking als "spijt hebben" is nogal vlak. Beter is te spreken van berouw over de zoned. Ook het geestelijke gesprek met de kinderen bevredigt niet erg. Verder zij er op gewezen, dat zij wel een bijzonderen tuin hebben, waarin in October nog frambozen groeien!
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Marijo

Een zaterdag, druk 4, 78 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Hin, Mia en Ton zijn de drie jongste kinderen uit het gezin van een schoolhoofd. We maken kennis met hen op den Zaterdag, dat prinses Irene geboren is. Op dien dag gaan Hin en Mia hun vader uit school halen, zonder dat moeder daartoe verlof gaf. Deze zit in groote ongerustheid, doch alles loopt goed af. 's Middags worden de oudsten, Mar en Ellie, gehaald voor een tochtje naar Artis, terwijl het drietal kleintjes naar Opoe mag en naar het park. Zoo hebben allen feest. Wanneer ze aan het einde van den dag gekomen zijn, dankt het geheele gezin den Heere voor Zijn zegeningen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een vrij oppervlakkig verhaaltje. Spanning zit er bijna niet in. Daarom achten we het voor onze Z.S. niet bijzonder geslaagd.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.