Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC. Visser-Sluiter

Flavius Josephus, de bevelhebber van Galiléa, druk 1, 43 blz.
geschikt voor jongens en meisjes van 14 jaar en ouder, gebonden, geillustreerd met enkele prachtige zwart-wit tekeningen. Prijs f 12,50.
Inhoud: Dit boek vertelt over de Joodse opstand tegen de Romeinse overheersers van 66-70 na Christus. Deze opstand eindigde in de vreselijke verwoesting van Jeruzalem, zowel de stad als de tempel. Dit was reeds door de Heere Jezus voorzegd. Flavius Josephus -de hoofdpersoon in dit boek - heeft zelf deze droevige periode in de geschiedenis van zijn Joodse volk meegemaakt en ook beschreven. In dit boek lezen we, dat de bekwame, jonge priester Josephus door het Sanhedrin als bevelhebber naar Galilea wordt gestuurd, om daar voorbereidingen te treffen voor de oorlog met de Romeinen, die de Joden komen straffen voor hun opstand. Hierdoor geraakt Josephus menigmaal in de allergrootste moeilijkheden. Uiteindelijk loopt deze oorlog voor de Joden uit op een verpletterende nederlaag.
Conclusie: Bij het schrijven van dit boek werd het beroemde eigen geschreven verhaal van Josephus als leidraad gebruikt. Op een boeiende wijze vertelt de bekwame schrijfster deze spannende geschiedenis na in de taal van deze tijd. Behalve boeiend is dit boek ook zeer leerzaam. De godsdienstige strekking is goed. Het boek bevat een aantal fraaie zwart-wit tekeningen van de bekende kunstenaar Remt de Jonge.
Eindoordeel: warm aanbevolen. W. Markus
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1987

Open Boekbeoordeling.