Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. Stouthamer

Een batavenzoon gaat naar Amerika, druk 1, 126 blz.
Prijs f 1,20; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar.
Inhoud: Interessant, spannend jongensboek met humor en ernst. Een paar kleine boertjes uit Herwijnen nemen na een tijd van tegenslag het besluit naar het land van belofte, Amerika, te trekken. Daar begint een hard leven voor hen. Tenslotte kunnen ze met hard werken wat geld verdienen, waarmee ze een bedrijfje kopen en zo over de moeilijkheden heen raken. De houthakker-schoolmeester mooi beschreven.
Conclusie: Een goed boekje voor jongens van 10-14 jaar. Niet rechtstreeks op Kerstfeest gericht, maar de strekking is toch goed. Geschikt voor evangelisatielectuur. De stijl is niet geheel onberispelijk.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
P. Stouthamer

Een batavenzoon gaat naar Amerika, druk 1, 126 blz.
G.K.C.B. 9 t.d.t. Een Batavenzoon, 70 jaar, vertelt zijn geschiedenis. Huis en haard te Herwijnen heeft hij verlaten wegens slechte tijden en geloofsvervolging. Hij is Amerika gaan zien als het Beloofde Land, de Oceaan als de Rode Zee en Van Raalte als Mozes. Al het lief en leed, de hoopvolle verwachtingen en de pijnlijke teleurstellingen passeren de revue. Maar de kolonisten tonen een wonderbaar dóórzettingsvermogen; en .... de aanhouder wint! Een mooie figuur is de eenzame schoolmeester. Paulus' jubel: Ik heb de goede strijd gestreden; ik heb de loop beëindigd; ik heb het geloof behouden — drukt heel de inhoud van dit boek uit. Het is vlot geschreven en vol gezonde humor; jammer, dat op de betekenis van het Kerstfeest niet wat dieper is ingegaan. Het geloof, dat de landverhuizers als een schat meenemen, is de verborgen kracht van hun bestaan. Hier is een gezond, fris, schriftuurlijk geloofsleven. De uitvoering is keurig, maar verschillende tekeningen missen alle dynamiek. We aarzelen niet, dit prachtige boek aan te prijzen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

P. Stouthamer

Een batavenzoon gaat naar Amerika, druk 1, 126 blz.
In het boek Een Batavenzoon gaat naar Amerika door P. Stouthamer vertelt een zeventigjarige, die alleen op een farm in Amerika zit, hoe hij met zijn ouders zestig jaar geleden emigreerde. In het dorpje Herwijnen leden ze ontzettende armoe en dan besluiten ze hun vaderland te verlaten. Ze maken een moeilijke zeereis en moeten ook in de Nieuwe Wereld hard ploeteren. De Nederlandse kolonisten sluiten zich bij elkaar aan en helpen elkaar zo goed mogelijk. Hun godsdienstplichten verwaarlozen ze niet en ten slotte bereiken ze een zekere welvaart. In deze tijd van emigratie kan dit jeugdemigratieboek goede diensten bewijzen.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1949-50

Open IDIL-Gids.