Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohan van Dorsten

Een moeder voor Anneke, druk 1, 60 blz.
prijs gebonden f 1,10; meisjesboek.
Inhoud: Annekes moeder is overleden. Anneke denkt, dat de wind haar kan meenemen naar moeder in de hemel. Zo gaat ze op stap. Er wordt verder beschreven, hoe ze weer thuis komt. Anneke krijgt een nieuwe moeder in een onderwijzeres, die de tweede vrouw van Annekes vader wordt. Strekking: Opvoedkundig, godsdienstig. Echt kinderlijk gebed; ook dankgebed voor haar nieuwe moeder.
Conclusie: Goed kinderlijk verteld. Een leerzaam boekje.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
Johan van Dorsten

Een moeder voor Anneke, druk 1, 60 blz.
Voor ietwat gevorderden rond de acht tot ongeveer elfjarigen
Een moeder voor Anneke heet het boekje van Johan van Dorsten. Het begint met de droefheid van Anneke, die haar moeder heeft verloren. Ze wil weglopen naar de hemel om haar moeder te zoeken, maar wordt weer veilig thuisgebracht. Haar vader belooft voor een nieuwe moeder te zullen zorgen, die dan ook verschijnt in de gestalte van de onderwijzeres van de school. Dit in uitgesproken protestantse geest geschreven boekje is wat de taal en de toon betreft vrij matig. (geb. f 1,10).


IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.