Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

Een angstige nacht, druk 1, 32 blz.
Dit boekje bevat een oud verhaal, dat goed verteld is. Twee boeren, die eerst goede vrienden zijn, worden later bittere vijanden. De oorzaak daarvan is naijver. Het loopt ten slotte zoo hoog, dat de een den ander om eene kleinigheid in de gevangenis brengt. Eene overstrooming van de rivier en een daaropvolgende bange nacht wordt echter aanleiding, dat het tusschen hen tot verzoening en weer tot de oude, gewenschte verhouding komt. Mooie, levendige stijl. Eene uitdrukking als : "formeele vriendschap" verstaat de jeugd niet. Met sterke kleuren schetst de Schrijver den kanker van nijd en jaloezie. Van de beteekenis van het Kerstfeest wordt bijna niets gezegd. Het Christelijk element is zwak. Uitroepen als "Groote God", (pag. 18) "Lieve Heere", (pag. 24) "Hemel" (pag. 28) teekenen den godsdienstigen geest van het boekje. Doch wijl er om de gewichtige strekking voor kinderen veel goeds uit te leeren is, bevelen wij het - echter onder voorbehoud - aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.