Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnnie Sanders

Frits Penning, druk 1, 96 blz.
Frits Penning verliest al vroeg zijn moeder. Vader Jan Penning past slecht op, bekommert zich niet het minst om zijn kind en dus wordt Frits bij Maarten en Trientje Overdaal uitbesteed. Een heel aannemelijk gegeven dus. Frits heeft bij zijn pleegouders een onbezorgde jeugd, haalt ook al bet nodige kattekwaad uit en weet niet beter of Trientje is zijn echte moeder. Maar met angst ziet Trientje de dag tegemoet dat de vagebonderende vader Penning zijn jongen zal opeisen. En derhalve bidt zij om uitkomst, want ze houdt van haar pleegkind. Frits achterhaalt zijn werkelijke afkomst. Trientje schildert hem zijn vader af als een vat van ondeugden, zodat er in het hart van de jongen vanzelf de nodige schaamte- en zelfs haatgevoelens tegenover zijn natuurlijke vader worden opgewekt. De definitieve oplossing komt dan, als Frits' vader - nota bene door toedoen van zijn eigen zoon - als dief ontmaskerd wordt en in de gevangenis verdwijnt. Dit simpele verhaal in protestants milieu van Annie Sanders is er pedagogisch helaas volkomen naast. (geb. f 1,75)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.