Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHerman

Een ferme jongen, druk 1, 16 blz.
De geschiedenis van een jongen, wiens moeder arm en sukkelend is. Wijl zijn vader op zee schijnt omgekomen te zijn (wat later blijkt niet waar te wezen), moet hij er reeds vroeg op uit, om wat te verdienen tot onderhoud van het gezin. Hij tracht dit te doen door met een ezel aan 't strand den badgasten van dienst te zijn. Doch dit brengt niet veel op. Er komt verandering in den benarder toestand van dit gezin, als Hans met eigen levensgevaar het eenige kind eener gravin van een wissen dood in de golven redt. Deze dame trekt zich uit dankbaarheid het lot der behoeftige familie aan, en stelt Hans in staat, een flink werkman te worden. Later komt ook de reeds dood gewaande vader terug. Dit verhaal is keurig geschreven. Echt natuurlijk. Een mooi plaatje. Heldere druk. Prachtige omslag. De uitkomst is ook hier wat al te mooi. Overigens een lief en ernstig boekje, waarin op het lijden en sterven van Christus en de troostrijke kracht des evangelies, zoowel voor den rijke als voor den arme, ernstig wordt gewezen. Ook teekent het op aangrijpende wijze, hoe een gehoorzaam en onderdanig kind zijn ouders tot blijdschap en zegen is. Het gebruik van "Heere" en "Heer" wisselt af. Zulk een werkje reiken wij gaarne aan onze kinderen uit. Het kan hun tot zegen strekken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Herman

Een ferme jongen, druk 2, 24 blz.
Zie Boekbeoordeeling van Jachin 1903 bij verschijnen van druk 1.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.