Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronEm van den Oever

Frits en de knikkers, druk 1, 24 blz.
slappe omslag; geïll.; prijs f 0,35; jongensboek, leeftijd 7-9 jaar. Strekking: Frits vindt een dubbeltje op het schoolplein. Geeft 't niet terug, maar koopt knikkers. De overgeschoten centen rollen uit z'n zak. Verstopt ze dan onder een steen in de tuin, waar vader ze vindt bij 't harken. Jokt eerst. Broer Kees weet de oplossing en dan valt ook Frits door de mand. Frits geeft uit z'n spaarpot 't dubbeltje terug.
Conclusie: Zuiver schriftuurlijk gewezen op de waarde van 't gebed en de vergeving door Jezus Christus, die 't middelpunt is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.