Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnthonia Margaretha

Waar woont het geluk?, druk 1, 157 blz.
Een boek, dat in onzen tijd van ontevredenheid wil aantoonen, hoe niet rijkdom, maar slechts de vreeze des Heeren het geluk aanbrengt, draagt al dadelijk zijn eigen aanbeveling mee. Mina is het eenig kind van een weduwe, die door een ongeluk haar man, een socialist, verliest. In kinderlijken eenvoud vreest zij God. Mina groeit op en komt in een dienst. "Bij rijke menschen zal het geluk wel wonen", denkt ze. Maar haar meesteres is lijdende - hoewel rijk. Moeder sterft en gaat in vrede heen. Mina verandert van betrekking, krijgt - weer in een rijk gezin - een blind jongetje te verplegen. 't Gezin is totaal modern. Papa zelfs vijandig, Mama heeft nog wel herinneringen uit vroegere dagen. Mina, die met beslistheid de goede keuze gedaan heeft, volbrengt haar taak hier getrouw en is voor haar blinde pupil een echte Evangeliste. Soms wordt mijnheer er boos om. Zij houdt echter vol - doch met verstand, niet overdreven of eenzijdig. 't Ventje komt door haar tot kennis van den Grooter Kindervriend en gaat blijmoedig den dood tegemoet. Nu weet Mina, waar het geluk woont. In 't eerst is de stijl wat stijf, maar gaandeweg wordt dit beter. Bepaald aandoenlijk is beschreven, Mina's verblijf bij den kleinen, blinden Gerard. Dit boekje, met flinke letter gedrukt en zeer net uitgevoerd, zal door de kinderen met graagte gelezen worden. De toon is natuurlijk en Christelijk. 't Is geen bekeeringsgeschiedenis. De ware godsdienst wordt er uit geproefd, als het zout uit de spijze. Jammer, dat de strekking er wat te dik op ligt. Alle rijken, die in dit verhaal voorkomen zijn ongelukkig. Overigens een kostelijk boek, dat wij van heeler harte aanbevelen. De Schrijfster, die wij ook uit andere werkjes kennen, toont in dit boek een lieflijke vooruitgang. Wij brengen voor deze schoone uitgave aan de Auteur en aan den Uitgever gaarne een woord van hulde.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.