Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.C. de Koning

Vrienden, druk 1, 126 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Geert heeft een vriend Jan, die ernstig ziek wordt. Intusschen krijgt Geert nieuwe buren. Vader en zoon, Jaap, met een huishoudster, die niet erg hartelijk is. Met Jaap sluit Geert vriendschap. Hij vergeet Jan wel niet, maar daar durft hij niet best heen. Jan gaat achteruit, maar vindt rust in den Heere Jezus. Jaap is een slechte vriend voor Geert. Samen doen ze dingen, wat Geert van zijn ouders niet mag. Geert krijgt het er moeilijk mee. Hij zegt zelfs een gulden uit zijn spaarpot genomen voor een roeipartij. Na afloop is hij den gulden verloren. Jaap vindt hem en gebruikt den gulden om zijn schuld af te betalen. Geert praat er met Jan over. Hij moet alles thuis vertellen. Maar hij durft niet. Jaaps vader overkomt een ongeluk. Hij valt onder zijn werk. Zijn toestand is ernstig. Vader in het ziekenhuis. De huishoudster loopt weg. Jaap mag nu bij Geert thuis komen. Hij slaapt nog een nacht in zijn eigen bed. Dan hoort Jaap 's morgens, dat Geert alles aan zijn moeder vertelt. Jaap vlucht de stad in. Geert vindt hem. Maar Jaap gooit hem met een steen, loopt weg en struikelt. Hij kan haast niet meer opstaan. Geert wil hem eerst niet helpen, maar overwint zichzelf. Alles komt nu goed. Jaap komt tot verandering. Jaaps vader wordt beter. Het wordt nu een "nieuw leven" voor hem. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boek met een goede strekking. We zien er in, hoe groot het gevaar is van verkeerde invloeden op onze kinderen, maar ook, dat God machtig is de harten te veranderen. Het is een mooi verhaal geworden, dat ons iets laat zien van de ellende in dit leven, maar ook van het nieuwe leven, dat God uit genade schenkt. Een verhaal echt uit het leven met al zijn verleidingen en gevaren, maar hierboven uit ons sprekende van hetgeen God uit gunst doet tot behoud en redding. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.