Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. van Velzen-Wijnen

Gijs en Geeske, druk 1, 64 blz.
geb. met geplastificeerd vierkleurenomslag, geill. met veel goede zwart-wit tekeningen, jongens en meisjes van 4-8 jaar. Prijs f 8,50.
Inhoud: Gijs en Geeske zijn broer en zus en beleven veel leuke dingen in de 28 hoofdstukken.
Conclusie: Een boek vol leuke verhaaltjes om aan de kleinen voor te lezen of om zelf te lezen. De kinderen zullen er veel uit hun eigen leefwereld uit erkennen. Jammer dat het een neutraal boek is. Daarom voor de uitdeling op het Kerstfeest.
Eindoordeel: niet aanbevolen. R. Bartels
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1987

Open Boekbeoordeling.
A. van Velzen-Wijnen

Gijs en Geeske, druk 1, 64 blz.
geb. met geplastificeerde vierkleurenomslag, geïll. met zwart-wit tekeningen, jongens en meisjes van 4-8 jaar, prijs f 8,75.
Inhoud: Gijs en Geeske beleven allerlei leuke en soms wat minder leuke dingen. Ze zijn ook wel eens een beetje ondeugend. Er zijn 28 hoofdstukken in het boekje, elk van twee bladzijden. Ieder hoofdstuk is een min of meer op zichzelf staand verhaal, dat door twee gezellige tekeningen wordt opgefleurd.
Conclusie: Levensecht en boeiend schrijven voor de jongste kinderen is niet eenvoudig. De schrijfster is er meestal wel in geslaagd een voorval leuk weer te geven. Het is zeker waar dat een auteur niet moet gaan preken, maar ik vond de godsdienstige strekking toch wel wat mager. Drie keer komt er een vrijwel identieke passage in voor, ongeveer zo: "Ze gaan aan tafel. (Naam) bidt. Dan gaan ze eten" (blz. 9, 20, 32) en verder nog "Hij zegt zijn gebedje op en kruipt in bed". Dat is alles. Juist omdat de verhalen los van elkaar staan, had de schrijfster de mogelijkheid bijv. een bijbelvertelling op school of zondagsschool in een verhaal te verwerken, of een voorval te beschrijven dat leidt tot een serieus gesprek met de kinderen.
Eindoordeel: Op zichzelf wel aanbevolen, maar wat minder geschikt voor uitdeling op het kerstfeest vanwege het ontbreken van een duidelijke boodschap. d.P.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1989

Open Boekbeoordeling.