Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.L.F. de Liefde

Eigen baas, druk 1, 48 blz.
Grootmoeder vertelt aan twee kleinkinderen een stukje van haar eigen meisjesleven. Ze had zichzelf in ernstig gevaar gebracht, maar was daar gelukkig aan ontkomen. Alle omstandigheden werken mee om die gebeurtenis te maken tot een feit van beteekenis, zoodat het grooten invloed had op haar later leven. Als juffrouw De Liefde vertelt, moet men luisteren. Ze kent het kinderhart en vermag het kinderlijk karakter juist te teekenen. De uitvoering der plaatjes is keurig, maar de teekening is niet steeds nauwkeurig. Duidelijk komt uit, wat een opvoeding in een echt Christelijk gezin vermag: zondigen tegen moeders gebod, is zondigen tegen God. En de liefde vermag alle dingen; hier wordt een kind door liefde behouden. De noodzakelijkheid van de vernieuwing des harten door den Heiligen Geest komt echter niet duidelijk genoeg naar voren. Christus schijnt meer Voorbeeld dan Borg in dit verhaal. De Schrijfster gebruikt steeds "Heer" inplaats van "Heere". Het godsdienstig element is zwak. Overigens wel aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.


J.L.F. de Liefde

Eigen baas, druk 1, 48 blz.
Grootmoeder vertelt aan haar beide kleinkinderen, hoe zij als meisje eens heel ondeugend geweest is. Tijdens de afwezigheid van haar moeder, die heel streng was, gaat zij naar een poel waterlelies plukken, geraakt te water, maar komt toch thuis zonder dat van haar avontuur iets wordt gemerkt. Een enkele opmerking van haar zuster doet haar in drift een trommeltje stuk gooien. Dat brengt haar tot bezinning. Nu verlangt ze alles aan moeder te zeggen. Moeder blijft echter weg, waardoor allen in angst verkeeren. Als moeder behouden thuiskomt, vertelt haar ondeugende dochtertje alles. Het kapotte trommeltje herinnert echter nog steeds aan het verkeerde, dat zij deed. Een goed verhaaltje, prettig verteld, dat den zegen van een „strenge stipte moeder" wil illustreeren. Aardig zijn bij het verhaal der grootmoeder de gewaarwordingen van het kleindochtertje getekend, dat 't niet kan begrijpen, en eigenlijk ook niet hooren wil dat haar lieve grootmoeder eenmaal zoo stout was en die toch, nu ze 't hoort, die grootmoeder dichter bij zich voelt. De moraal is zoo gegeven, dat zij er wel in zal gaan. Omtrent taal en stijl maaken wij geen opmerkingen. Wij bevelen 't aan, in 't bijzonder voor meisjes van 8 tot 14 jaar. Een plaatje op 't titelblad en 6 tusschen den tekst, waarvan 1 gekleurd, verhoogen de aantrekkelijkheid. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917