Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. Gerdes

Een held, die Oranje liefhad , druk 2, 24 blz.
Een korte, wat kroniekmatige beschrijving van het leven en de heldendaden van Jan Evertsen; waarbij duidelijk in het licht wordt gesteld, dat deze zeeheld een Oranjeklant was in hart en nieren, en dit trots miskenning en mishandeling immer is gebleven. Het vaderland, en ook Oranje getrouw, tot in den dood. Evenals de Ruyter een waar Christen en dapper zeeheld, verwerft Evertsen zich gouden eereketens in de gevechten tegen Duinkerker kapers en Spanjaarden. De raadpensionaris Jan de Witt bewerkt, dat hij steeds gepasseerd wordt, omdat hij een Oranjeklant is. De 65-jarige held wordt niet alleen miskend, maar ook door vijanden van 't Oranjehuis te Brielle mishandeld en in 't water geworpen. Hoewel hij gewond is, redt hij zijn leven. In den vierdaagschen zeeslag tegen de Engelschen in 1666 sneuvelt hij. Evenals zijn vader, zijn zoon en vier broers, liet hij zijn leven voor 't Vaderland. Sober, maar duidelijk is de verhaaltrant; een weinig meer verheffing ware zeer gewenscht geweest. Nu gaat dit schetsje niet boven het peil van gewone leeslesjeslectuur. Loffelijk is de bedoeling van den Auteur, een duidelijk beeld te geven van een onzer Christen-zeehelden uit ons glorietijdperk. Liefde te wekken voor 's lands historie, is zeer uitnemend. Allicht ware 't nog beter geweest, zoo de Schrijver aan de godsvrucht dier tijden meer de aandacht gewijd had. Overigens van harte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.


E. Gerdes

Een held, die Oranje liefhad , druk 3, 24 blz.
G. 0. 1. z. p. 15 cent. Een korte, wat kroniekmatige beschrijving van het leven en de heldendaden van Jan Evertsen; waarbij duidelijk in het licht wordt gesteld, dat deze zeeheld een Oranjeklant was in hart en nieren, en dit trots miskenning en mishandeling immer is gebleven. Het vaderland, en ook Oranje getrouw, tot in den dood. Evenals de Ruyter een waar Christen en dapper zeeheld, verwerft Evertsen zich gouden eereketens in de gevechten tegen Duinkerker kapers en Spanjaarden. De raadpensionaris Jan de Witt bewerkt, dat hij steeds gepasseerd wordt, omdat hij een Oranjeklant is. De 65-jarige held wordt niet alleen miskend, maar ook door vijanden van 't Oranjehuis te Brielle mishandeld en in 't water geworpen. Hoewel hij gewond is, redt hij zijn leven. In den vierdaagschen zeeslag tegen de Engelschen in 1666 sneuvelt hij. Evenals zijn vader, zijn zoon en vier broers, liet hij zijn leven voor 't Vaderland. - Sober, maar duidelijk is de verhaaltrant; een weinig meer verheffing ware zeker gewenscht geweest. Nu gaat dit schetsje niet boven het peil van gewone leeslesjeslectuur. Het blijft er zelfs beneden. Loffelijk is de bedoeling van den auteur, een duidelijk beeld te geven van een onzer Christenzeehelden uit ons glorietijdperk. Liefde te wekken voor 's lands historie is zeer uitnemend. Allicht ware 't nog beter geweest, zoo de Schrijver aan de godsvrucht dier tijden meer de aandacht gewijd had. Overigens aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1929