Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna Breevoort

Gonda en haar rozenboompje , druk 1, 40 blz.
Leeftijd 7-9 jaar.Een heel goed boekje voor meisjes. De paedagogische strekking is best en ook de religieuze tendenz is volkomen in orde. Van harte kunnen we dit boekje aanbevelen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.
Johanna Breevoort

Gonda en haar rozenboompje , druk 1, 40 blz.
G.K.0. 8 t.d.t. 20 cent. Gonda krijgt op haar verjaardag een rozenboompje. Op weg van school naar huis maakt ze kennis met blinde Liesje en haar moeder. Zij komt bij Liesje op visite, maar daar deze ziek is, speelt zij niet met haar, doch leest haar wat voor uit den Kinderbijbel. Daar Gonda nog maar slecht lezen kan, neemt Liesjes moeder de taak over en zóó hoort blinde Liesje het eerst Gods Woord. Zij wordt steeds zwakker en zal weldra sterven. Gonda geeft haar als laatste geschenk al de rozen, die aan haar boompje staan. De gelezen Bijbelsche geschiedenissen worden voor Liesje tot zegen. Als ze sterft, weet zij, dat zij den Heere Jezus met nieuwe oogen zal aanschouwen. Gonda is een lief meisje, maar waaruit blijkt, dat ze een goed Evangelistje is, zooals moeder haar noemt? Wel toont ze medelijden met het blinde vriendinnetje, en weet ze wat zelfverloochening is. Verhaaltrant en strekking zijn geschikt voor meisjes van 7-8 jaar. De plaatjes zijn geslaagd. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931