Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronK.S. Pomp

God hoort, druk 1, 36 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De handwerkjuffrouw van de meisjes der vierde klas gaat de school verlaten; nu hebben de meisjes besloten de juffrouw bij wijze van verrassing een foto van de klas als afscheidscadeau mee te geven. Daartoe moesten alle meisjes een kwartje meebrengen. Maar een kwartje is veel voor arme menschen. Daarom is Geertje Zondag terneergeslagen. Thuis kunnen ze het niet missen, daarom wil ze er niet om vragen; dus zal Geertje niet op de foto staan. Nu hoort Geertje van den onderwijzer, dat de Heere alles geeft, wat van den Heere in 't geloof gevraagd wordt. Dus bidt zij, of de Heere haar in dezen helpen wil. Hopend ziet zij uit naar de verhooring. Ja, ze gaat (hoe begrijpelijk) naar alle kanten uitzien vanwaar misschien het kwartje komen kan. Zelfs stelt zij zich in den weg, den Heere een beetje te helpen; echt menschelijk. De wijze, waarop de Heere verhoort, blijkt echter heel wat eenvoudiger te zijn dan de weg, dien Geertje uitdenkt. Hij regeert en als Geertje van alles heeft afgezien en in 's Hoogsten welbehagen berust, brengt de Heere verrassend uitkomst. Hoe goed gezien, dat Geertje eerst vastloopen moest in haar eigen werk. Spontaan dankt zij den Heere voor Zijn verhooring. Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel goed boekje, dat in ruime mate verspreid kan worden. Een woord van lof voor den schrijver.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
K.S. Pomp

God hoort, druk 1, 36 blz.
G.K.O. 7 t.d.t. 20 cent. Geertje Zondag zit in de 4de klas. De handwerkjuffrouw gaat weg en de meisjes van 4 spreken af als blijvend aandenken haar een foto van de klas te geven. Prijs per kind f 0.25. Geertje is arm, kan niet mee doen. Ze bidt om geld, vindt een zak meel en kruit dien naar den eigenaar. Ze hoopt op een kwartje, maar krijgt niets. Haar broertje wordt erg ziek. Ten einde raad vertelt ze aan haar vriendinnetjes, dat ze geen geld heeft. Nu mag ze gratis op de kiek. Intusschen kiekt het schoolhoofd de heele klas. Zoodoende kost het niets. Broer wordt een beetje beter. God verhoort 't gebed, maar anders dan Geertje dacht. In dit verhaaltje is het thema van de gebedsverhooring uitgewerkt op een heel ongewone manier. Wij hebben altijd gewaarschuwd tegen de suggestie, alsof elk gebed verhoord zou worden op de wijze, welke we verwachten. De auteur heeft zich ten doel gesteld, duidelijk te maken, dat dit vaak geschiedt op een manier, welke we heelemaal niet hebben verwacht. Dit achten we een deugd. Ook de Christelijke toon is "echt" en doet weldadig aan. De uitvoering is net, omslagteekening zeer kleurig. Zeer aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

K.S. Pomp

God hoort, druk 2, 36 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De handwerkjuffrouw van de meisjes der vierde klas gaat de school verlaten; nu hebben de meisjes besloten de juffrouw bij wijze van verrassing een foto van de klas als afscheidscadeau mee te geven. Daartoe moesten alle meisjes een kwartje meebrengen. Maar een kwartje is veel voor arme menschen. Daarom is Geertje Zondag terneergeslagen. Thuis kunnen ze het niet missen, daarom wil ze er niet om vragen; dus zal Geertje niet op de foto staan. Nu hoort Geertje van den onderwijzer, dat de Heere alles geeft, wat van den Heere in 't geloof gevraagd wordt. Dus bidt zij, of de Heere haar in dezen helpen wil. Hopend ziet zij uit naar de verhooring. Ja, ze gaat (hoe begrijpelijk) naar alle kanten uitzien vanwaar misschien het kwartje komen kan. Zelfs stelt zij zich in den weg, den Heere een beetje te helpen; echt menschelijk. De wijze, waarop de Heere verhoort, blijkt echter heel wat eenvoudiger te zijn dan de weg, dien 'Geertje uitdenkt. Hij regeert en als Geertje van alles heeft afgezien en in 's Hoogsten welbehagen berust, brengt de Heere verrassend uitkomst. Hoe goed gezien, dat Geertje eerst vastloopen moest in haar eigen werk. Spontaan dankt zij den Heere voor Zijn verhooring. Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel goed boekje, dat in ruime mate verspreid kan worden. Een woord van lof voor den schrijver.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
K.S. Pomp

God hoort, druk 3, 36 blz.
G.K.O. 7 t.d.t. Geertje Zondag zit in de 4de klas. De handwerkjuffrouw gaat weg en de meisjes spreken af als blijvend aandenken haar een foto van de klas te geven. Prijs per kind f 0,25. Geertje is arm, kan niet mee doen. Ze bidt om geld, vindt een zak meel en kruit dien naar den eigenaar. Ze hoopt op een kwartje, maar krijgt niets. Haar broertje wordt erg ziek. Ten einde raad vertelt ze aan haar vriendinnetjes, dat ze geen geld heeft. Nu mag ze gratis op de foto. Intusschen kiekt het schoolhoofd de heele klas. Zoodoende kost het niets. Broer wordt een beetje beter. God verhoort 't gebed, maar anders dan Geertje dacht. In dit verhaaltje is het thema van de gebedsverhooring uitgewerkt op een heel ongewone manier. Wij hebben altijd gewaarschuwd tegen de suggestie, alsof elk gebed verhoord zou worden op de wijze, welke we verwachten. De auteur heeft zich ten doel gesteld, duidelijk te maken, dat dit vaak geschiedt op een manier, waarop we heelemaal niet hebben gerekend. Dit achten we een deugd. Ook de Christelijke toon is „echt" en doet weldadig aan. De uitvoering is net, omslagteekening zeer kleurig. Zeer aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

K.S. Pomp

God hoort, druk 4, 36 blz.
G.K.O. 7 t.d.t. Geertje Zondag zit in de 4e klas. De handwerkjuffrouw gaat weg en de meisjes spreken af als blijvend aandenken haar een foto van de klas te geven, Prijs per kind f 0,25. Geertje is arm, kan niet mee doen. Ze bidt om geld, vindt een zak meel en kruit dien naar den eigenaar. Ze hoopt op een kwartje, maar krijgt niets. Haar broertje wordt erg ziek. Ten einde raad vertelt ze aan haar vriendinnetjes, dat ze geen geld heeft. Nu mag ze gratis op de foto. Intusschen kiekt het schoolhoofd de heele klas. Broer wordt een beetje beter. God verhoort 't gebed, maar anders dan Geertje dacht. In dit verhaaltje is het thema van de gebedsverhooring uitgewerkt op een heel ongewone wijze. Wij hebben altijd gewaarschuwd tegen de suggestie, alsof elk gebed verhoord zou worden op de wijze, welke we verwachten. De auteur heeft zich ten doel gesteld, duidelijk te maken dat dit vaak geschiedt op een manier, waarop we heelemaal niet hebben gerekend. Dit achten we een deugd. Ook de Christelijke toon is „echt" en doet weldadig aan. De uitvoering is net, omslagteekening zeer kleurig. Zeer aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941