Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronS.M. van der Galiën

Eenzame wolf en de sprekende boom, druk 1, 173 blz.
Het tegenovergestelde moeten wij helaas zeggen van de "Eenzame Wolf-serie" in drie delen door S.M. v. d. Galiën. Eenzame Wolf, een jonge Indiaan met bijzonder veel durf en moed, waagt het zelfs in te gaan tegen de medicijnmannen. Een jongen en een meisje, énige overlevenden na een overval, neemt hij in bescherming en brengt hij naar hun vader, waardoor hij zich het misnoegen van zijn stam op de hals haalt en uitgestoten wordt. Hieromheen spelen zich natuurlijk nog vele avonturen af. Van dit deel valt weinig slechts, maar ook weinig goeds te zeggen. Het goede gaat de kant uit van trouw en vriendendienst, het slechte die van wreedheid, wraakzucht, moord en doodslag... In deel twee, De jacht op het rode paard, staat Eenzame Wolf in dienst van de blanken. Zijn stam heeft intussen de strijdbijl opgegraven, aangezien de blanken zich niet aan de afspraken houden. Eenzame Wolf, door zijn stamgenoten als verrader beschouwd, tracht de vrede te herstellen. Hij raakt in de macht van de Pawnees, zijn doodsvijanden, weet wonderbaarlijk te ontsnappen en belandt tenslotte op zijn hengst Rode Donder en vergezeld van een hele kudde mustangs, bij zijn stam. Als held wordt hij weer in haar midden opgenomen. Zeer spannend verteld, al wordt het bloedig bedrijf van kogel, pijl en tomahawk al te vlijtig beoefend. Konden we bovenstaande delen nog toelaatbaar achten, Eenzame Wolf en de sprekende boom moeten wij ontraden. Meer nog dan in de voorafgaande boeken wordt wreedheid uitgestald. Ook de suggesties over de behandeling van de blanke vrouwen door de rode broeders kunnen gemakkelijk ongewenste voorstellingen bij de jeugd oproepen. De strijd tussen blanken en roodhuiden is een van haar laatste beslissende fasen ingegaan. Voortdurend worden convooien blanken aangevallen. De Indianen willen niet luisteren naar Eenzame Wolf, en al zijn pogingen tot bemiddeling zijn vruchteloos. Eerst na een wrede slachting leert o.a. de Cheyennestam het hoofd te buigen. Ontegenzeggelijk spannend, maar overmatig wreed. Dit soort Indianenlectuur kunnen we gerust missen. (p. dl. geb. f 4,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1956-57

Open IDIL-Gids.

S.M. van der Galiën

Eenzame wolf en de sprekende boom, druk 2, 173 blz.
prijs gebonden f 4,90; jongensboek.
Inhoud: Eenzame Wolf, de zoon van een Indianen-opperhoofd, beleeft wonderlijke avonturen. Hij is een vriend van de bleekgezichten en wil niets liever dan dat deze en zijn stam vreedzaam naast elkander kunnen leven. Strekking: Niet veel strekking. Gebruik van Heer.
Conclusie: Wel spannend, maar ruwe uitdrukkingen als: Verderop zal het wel donderen worden, blz. 8, dan wordt het donderen, blz. 14 en: En nu is het donderen, blz. 151, kunnen m.i, niet door de beugel.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
S.M. van der Galiën

Eenzame wolf en de sprekende boom, druk 3
160-190 blz. per deel; geb.; geïll. met duidelijke zwart-wit tekeningen. Geschikt voor jongens v.a. 11-12 jaar tot op hogere leeftijd. Prijs f 9,90 per deel.
Inhoud: De hoofdfiguur is de Cheyenne-indiaan Eenzame Wolf, die vriendschap sluit met de Nederlandse emigrant Sarel de Kraker. Zij blijven in deze zes spannende boeken elkaar trouw. Er zit een goede lijn in de boeken, langzamerhand komt Eenzame Wolf tot het christelijk geloof en zweert hij de heidense gebruiken af. Hij heeft het - terecht - heel moeilijk met de vele landverhuizers die zich wel christelijk voordoen, maar beslist niet zo handelen. Duidelijk komt een groot stuk schuld van de blanken t.o.v. de indianen hier tot uiting. In deze 6 boeken beleven de hoofdpersonen een aantal zeer spannende avonturen, stuk voor stuk met vaart geschreven. De twee paarden - Rode Donder en Nikker - spelen ook grote rollen. Sa-rel leert heel goed de beschaving van de Indianen kennen en veel gebruiken leert hij ook waarderen.
Conclusie: De schrijver vertelt met veel kennis van zaken. De spreektrant van de indianen is goed weergegeven, het landschap wordt erg sterk beschreven en de rauwe sfeer van landverhuizers en bandieten eveneens. (Soms wat grof). In de boeken zit een goede lijn, Eenzame Wolf erkent Jezus in zijn leven. De wandaden van veel blanken komen duidelijk tot uitdrukking, je ziet - stap voor stap - het grondgebied van de indianen inkorten. De boeken zijn bedoeld voor een leeftijdsgroep, beginnend bij de verlaters van de zondagsschool, en veel ouderen zullen ze ook met graagte lezen (uit ervaring). De verhalen zijn misschien wel wat sterk, maar toch niet ongeloofwaardig. Voor de prijs (f 9,90) krijg je een mooi gebonden boek met veel bladzijden. Een zeer verzorgd geheel. Gebruik van moeilijke woorden, wordt wel uitgelegd.
Eindoordeel: warm aanbevolen voor kinderen vanaf 11 à 12 jaar. Niet aanbevolen voor jongere kinderen. G.t.B.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1984

Open Boekbeoordeling.