Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJoke Hoytink

Grietemeu, druk 1, 80 blz.
prijs gecartonneerd f 1,30; meisjesboek.
Inhoud: Grietemeu, die wat achteraf woont, wordt door de inwoners van het dorp voor zonderling aangezien, terwijl de kinderen min of meer voor haar gewaarschuwd worden, Maar het kostersgezin trekt zich het lot van dit oude vrouwtje aan, wat moeilijkheden voor hun dochtertje op school geeft. Wanneer Grietemeu ziek wordt komt er een kentering in de houding van de dorpelingen, dan merken zij, dat het een gelovige vrouw is.
Conclusie: Dit verhaal heeft een goede strekking. Een beetje vreemd doet de houding van de dorpelingen aan en de verandering in hun houding is wel wat abrupt, maar dit boekje is toch wel te gebruiken.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.
Joke Hoytink

Grietemeu, druk 1, 80 blz.
Grietemeu is een vreemd oud vrouwtje dat door de hele dorpsgemeenschap wordt gemeden. Alleen de koster met zijn vrouw en hun dochtertje Anneke zijn goed en vriendelijk voor het oude mensje, Grietemeu moet eerst hard ziek worden vóór de mensen leren begrijpen dat zij vreemd en eenzelvig is geworden door verdriet. Dit verhaal van Joke Hoytink is in protestantse geest geschreven en is zeer moraliserend. Het gegeven is trouwens weinig origineel. Ondanks de menslievende en christelijke geest, doet het toch wat onecht en zoetelijk aan.(geb. f 1,30)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 91959-60

Open IDIL-Gids.