Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.C.C.

Een kerstfeest in de visschershut, druk 1
In dit boekje worden ons de schipbreuk, redding en bekeering van een schipper medegedeeld, alsook hoe hij op het Kerstfeest wordt verrast met het geld voor eene nieuwe schuit. Eene geschiedenis zooals zij zich wezenlijk in het leven kan voordoen. Strekking: wie op den Heere vertrouwt, komt niet beschaamd uit. Voor degenen, wien de, naar het schijnt, onmisbare Kerstboom geen steen des aanstoots is, wel een geschikt boekje. Een lief verhaaltje, dat door de kleintjes zich aangenaam laat lezen. Doch er zit weinig pit in. De bekeering van den schipper is wel wat oppervlakkig. Van het borgtochtelijk lijden van Christus wordt niet gerept.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.