Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronK.S. Pomp

Hansje, druk 1, 24 blz.
G.K.O. 8 t.d.t. Dit kleuterverhaal vertelt van Hansje. Het kleine ventje speelt met een bal in den tuin. Daar vliegt de bal weg en komt in een kist terecht. Hansje kan hem niet meer vinden. Jans, de dienstbode, helpt even zoeken, maar vindt den bal ook niet. Dan wordt Hansje boos; hij gaat in de sloot zoeken, met een stok: dat mag niet van moeder: dat is ongehoorzaam, zonde! Eindelijk komt de bal terecht, maar Hansje is bedroefd om z'n ongehoorzaamheid. Moeder komt thuis en brengt een speelauto voor hem mee. Maar hij gaat schreien en bekent dan aan moeder zijn verkeerdheid. Dan vragen ze samen om vergeving. De korte zinnen zijn heel eenvoudig geconstrueerd met afdeeling van de woorden in lettergrepen. Het slot onthult de strekking: God ziet alles, en we hebben vergeving noodig om Jezus' wil. De illustraties zijn goed. De uitvoering is smakelijk. Aanbevolen voor de kleintjes.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

K.S. Pomp

Hansje, druk 1, 24 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Hansje speelt een heelen dag in den tuin, Moeder is uit. Maar Hansje kan zijn bal niet meer vinden. Ze zoeken overal. Het meisje helpt mee. Maar het lukt niet haar te vinden, Na het eten gaat Hansje weer zoeken. En nu bij de sloot. Maar dat mocht hij niet. Eindelijk vindt hij de bal. Maar nu is hij bedroefd, want Hansje is ongehoorzaam geweest. Als moeder thuiskomt, brengt zij een auto voor hem mee. Maar Hansje huilt. Voor hij naar bed gaat, bekent hij alles aan moeder. Dan bidden zij samen, als moeder hem van den Heere Jezus verteld heeft. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje voor de kleintjes met een goede strekking. Ook het godsdienstige komt tot zijn recht. En dit is, hoe moeilijk dit ook voor schrijvers wezen mag, van groote beteekenis. Nieuwe spelling. Conclusie, warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
K.S. Pomp

Hansje, druk 2, 24 blz.
Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking..
Korte inhoud: Hansje speelt een heelen dag in den tuin. Moeder is uit. Maar Hansje kan zijn bal niet meer vinden. Ze zoeken overal. Het meisje helpt mee. Maar het lukt niet haar te vinden. Na het eten gaat Hansje weer zoeken. En nu bij de sloot. Maar dat mocht hij niet. Eindelijk vindt hij de bal. Maar nu is hij bedroefd, want Hansje is ongehoorzaam geweest. Als moeder thuiskomt, brengt zij een auto voor hem mee. Maar Hansje huilt. Voor hij naar bed gaat, bekent hij alles aan moeder. Dan bidden zij samen, als moeder hem van den Heere Jezus verteld heeft. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje voor de kleintjes net een goede strekking. Ook het godsdienstige komt tot zijn recht. En dit is, hoe moeilijk dit ook voor schrijvers wezen mag, van groote beteekenis. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
K.S. Pomp

Hansje, druk 3, 24 blz.
G.K.O. 8 t.d.t. Dit kleuterverhaal vertelt van Hansje. Het kleine ventje speelt met een bal in de tuin. Daar vliegt de bal weg en komt in een kist terecht. Hansje kan hem niet meer vinden. Jans, de dienstbode, helpt even zoeken, maar vindt de bal ook niet. Dan wordt Hansje boos; hij gaat in de sloot zoeken, met een stok: dat mag niet van moeder: dat is ongehoorzaam, zonde! Eindelijk komt de bal terecht, maar Hansje is bedroefd om z'n ongehoorzaamheid. Moeder komt thuis en brengt een speelauto voor hem mee. Maar hij gaat schreien en bekent dan aan moeder zijn verkeerdheid. Dan vragen ze samen om vergeving. De korte zinnen zijn heel eenvoudig geconstrueerd met afdeling van de woorden in lettergrepen. Het slot onthult de strekking: God ziet alles, en we hebben vergeving nodig om Jezus' wil. De illustraties zijn goed. De uitvoering is smakelijk. Aanbevolen voor de kleintjes.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

K.S. Pomp

Hansje, druk 3, 24 blz.
Prijs f 0,25; slappe omslag; geïll.; jongensboek, leeftijd 7-8 jaar.
Inhoud: Hansje speelt de hele dag in de tuin. Moeder is uit. Maar Hansje kan zijn bal niet meer vinden. Ze zoeken overal. Het meisje helpt mee. Maar het lukt niet haar te vinden. Na het eten gaat hij weer zoeken. En nu bij de sloot. Maar dat mocht hij niet. Eindelijk vindt hij de bal. Maar nu is hij bedroefd, want Hansje is ongehoorzaam geweest. Als moeder thuiskomt, brengt ze een auto voor hem mee. Maar Hansje huilt. Voor hij naar bed gaat, bekent hij alles aan moeder. Dan bidden ze samen, als moeder hem van de Heere Jezus verteld heeft.
Conclusie: Een aardig boekje voor de kleintjes met een goede strekking. Ook het godszenstige komt tot zijn recht. En dit is, hoe moeilijk dit ook voor schrijvers wezen mag, van grote betekenis.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.