Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWijmie Fijn van Draat

Waarom doe je dat, Jettie?, druk 1, 72 blz.
prijs f 1,20; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Jettie Veiling, dochter van de dokter, en Hanneke Klein, dochter van de bakker, spelen veel samen. Als er een nieuwe juffrouw op school komt, heeft Jettie uit liefde tot de oude Hanneke tegen haar opgezet. Maar langzamerhand wordt alle weerstand overwonnen. Strekking: a. Gevaar van verwenning bij een enig kind. b. Tyrannisering van 't ene kind over 't andere. c. Wat liefde en geduld (van de juffrouw) vermag. d. Worsteling in de kinderziel (Hanneke).
Conclusie: a. Aardige tekening van wat een eenvoudige bijbelse geschiedenisvertelling voor een kind kan betekenen. b. Vlot verhaal, maar wat overdreven. c. 8-10 jaar.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
Wijmie Fijn van Draat

Waarom doe je dat, Jettie?, druk 2, 64 blz.
prijs gecartonneerd f 1,10; meisjesboek.
Inhoud: Twee vriendinnetjes krijgen een nieuwe juffrouw in de klas. Ze kunnen de oude niet vergeten, vinden eigenlijk hun liefde tot de nieuwe verraad aan de vroegere juffrouw. Tenslotte komen er conflicten, omdat ze van de moeder aardig moeten zijn tegen de nieuwe juffrouw. Tenslotte alles eerlijk opgebiecht. Strekking: Meer psychologisch, opvoedkundig, dan direct religieus. Overigens zeer goed geplaatst in het kinderleven.
Conclusie: De schrijfster weet goed in de kinderziel door te dringen. Zal daardoor aanspreken en dus geheel onopgemerkt invloed uitoefenen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.