Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE.W. van 't Hoff-ter Hoeve

En 't sneeuwde brr., druk 1, 48 blz.
Dit boekje is een aanwinst voor onze kinderlectuur. Wie hier aan 't woord is, geeft blijk van zijn kennis van de kinderziel. Zoo'n boekje lezen onze kleintjes dolgraag. En onze grooten ook. 't Heeft voor vele Zendagsschoolonderw.(essen) ook didactische waarde: Lees maar, hoe vrouwtje Berkels Bijb. Gesch. vertelt. Om jaloersch op te worden. Gelukkige Zondagsschool, die, zulke vrouwtjes onder haar personeel telt. 't Boekje zal er best in gaan. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.