Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronEvert Kuijt

Haast u naar Bethlehem , druk 1, 149 blz.
Prijs f 36,50. Aantal blz. 149. De samensteller heeft het boek onderverdeeld in vier afdeling: Volwassenenverhalen, Jongerenverhalen, Jeugdverhalen en Kinderverhalen. Daarnaast vindt u er tussendoor nog enkele gedichten voor de Kersttijd. De verhalen uit deze bundel zijn geschreven door mensen, die in onze kringen hun sporen reeds verdiend hebben: Rik Valkenburg, W. v. Zijtveld-Kampert, Aartje Boon, Frieda Mout-van der Linden, Marian Schalk-Meijering, enz. Het is ondoenlijk om in een korte recensie elk verhaal uitvoerig te bespreken; vandaar, dat we ons beperken tot een totaalindruk. Als het goed is, dient een Kerstverhaal toch iets te hebben van een verkondiging, die tot inhoud heeft het Heil, dat in de Heere Jezus Christus is neergedaald naar deze zondige wereld. De schrijvers(sters) hebben elk op hun eigen wijze gepoogd op een bepaald ontwikkelingsniveau dit onder woorden te brengen. Over het algemeen is men daarin geslaagd, in het ene verhaal wat beter dan in het andere. Deze bundel is niet alleen voor onze zondagsscholen bedoeld, maar kan ook goede diensten bewijzen op jeugdclubs, jeugdverenigingen en op Kerstfeestvieringen voor volwassenen. Uitgeverij Groen heeft er een keurig verzorgde uitgave van gemaakt. Het is een boek, dat in de komende maanden zijn weg zeker zal vinden.
Eindoordeel: van harte aanbevolen. C. L. Maaskant
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1990

Open Boekbeoordeling.