Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. Broos

Een zusje voor drie maanden, druk 1, 53 blz.
Voor protestantse kinderen valt heel wat opvoedends te putten uit Een zusje voor drie maanden, door Wim Broos. Marijke Bergmans krijgt een zusje, een Weens oorlogskindje. Maar Marijke wordt heel jaloers op Hilde. Een jaloerse uitbarsting met tragisch gevolg bewerkt Marijke's bekering.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1951

Open IDIL-Gids.

W. Broos

Een zusje voor drie maanden, druk 1, 53 blz.
prijs 65 ct; in slappe omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Een Oostenrijks meisje, Hilda, komt in huis bij de fam. Bergman. Het enige dochtertje, Marijke, is eerst wel lief voor Hilda, maar als ze merkt, dat ze nu vele dingen met Hilda moet delen, wordt ze jaloers. Hilda mag niet met haar mooie pop spelen. Het komt zover, dat Marijke Hilda een duw geeft, wanneer ze op M's step rijdt; Hilda valt en komt in het ziekenhuis terecht. Dit brengt Marijke tot nadenken. Ze ziet in, dat ze verkeerd heeft gehandeld en vraagt vergeving. Met Hilda wordt het nu ook weer goed. Strekking: ook weer goed.
Conclusie: Geen Kerstverhaal, maar wel een prachtig verhaal. In het boekje wordt gewezen op de noodzaak van bekering.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
W. Broos

Een zusje voor drie maanden, druk 2, 53 blz.
prijs f 0,65; in slappe omslag; meisjesboek, leeftijd ± 9 jaar.
Inhoud: Een Oostenrijks meisje, Hilde, komt in huis bij de familie Bergman. Het enige dochtertje Marijke is eerst wel lief voor Hilde, maar als ze merkt, dat ze nu veel dingen met Hilde moet delen, wordt zij jaloers. Hilde mag niet met haar mooie pop spelen. Het komt zo ver, dat Marijke Hilde een duw geeft, wanneer ze op Marijke's step rijdt. Hilde valt en komt in het ziekenhuis terecht. Dit brengt Marijke tot nadenken. Ze ziet in, dat ze verkeerd gehandeld heeft en vraagt vergeving, Met Hilde wordt het weer goed.
Conclusie: Strekking goed. Geen kerstverhaal, maar toch geschikt voor uitdeling op het Kerstfeest. 't Is een mooi verhaal. Er wordt gewezen op de noodzaak van bekering.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
W. Broos

Een zusje voor drie maanden, druk 3, 54 blz.
prijs f 0,65; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: De fam. Bergman neemt een Oostenrijks ondervoed meisje, Hilda, voor 3 maanden op. Het enige dochtertje, Marijke, kan het al spoedig niet meer hebben, dat zoveel aandacht aan Hilda wordt geschonken. Ze is jaloers. Als Hilda met Marijkes step speelt, geeft Marijke haar een duw. De val is zo ernstig, dat Hilda in een ziekenhuis moet opgenomen worden. Marijke komt tot inkeer en vraagt vergeving. Strekking: Hebt uw naaste lief als uzelf.
Conclusie: Mooi verhaal met goede godsdienstige strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
W. Broos

Een zusje voor drie maanden, druk 4, 56 blz.
prijs f 0,75; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Marijke moet voor drie maanden haar plaats, haar speelplaats delen met een logeetje uit Wenen. Dit kan ze maar moeilijk, totdat na een ongeluk door haar schuld, de verhouding beter wordt, zodat ze zelfs haar mooiste pop kan afstaan. Strekking: Marijke moet leren geven, wat erg moeilijk voor haar is, omdat ze enig kind is en graag zelf op de eerste plaats komt.
Conclusie: Een leerzaam meisjesboek, jammer dat het altijd een "enig" kind is, dat enigszins ongunstig getekend wordt. Het is misschien wel regel, dat deze kinderen deze les moeten leren, maar het type "Marijke" treft men ook onder andere kinderen aan.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.