Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronPiet Prins

Wambo vindt het geluk, druk 1, 186 blz.
Piet Prins schreef een drietal verdienstelijke boeken over een jonge Papoea, die langzaam vanuit het heidendom zich tot het christendom wendt. In Wambo de jonge PapoƩa wordt de knaap door een vijandige stam gevangen genomen, die wraak komt oefenen voor een sneltocht. Dit eerste deel eindigt met de vlucht van Wambo uit het mannenhuis, waarin hij zit opgesloten. Wambo de zwarte zwerver verhaalt dan hoe de jongen tracht de zendelingenpost te bereiken. Het Wordt een zware tocht. Hij leeft van de dieren die hij vangt en moet zich bovendien ontdoen van grimmige achtervolgers. Maar hij bereikt de blanke nederzetting. Wambo vindt het geluk, tenslotte, vertelt hoe de jonge Papoea als pleegkind wordt aangenomen door de zendeling. Samen, met de blanken gaat hij op zoek naar zijn verloren zusje. Langzaam ook, groeit zijn geest naar het christelijk geloof. Deze trilogie heeft meerdere kwaliteiten: een schat aan interessante informaties over het leven van de Papoea's, een duidelijke intrige en een positieve strekking. De stijl zou men zich soms wat soepeler wensen en gevoelige kinderen kunnen wellicht geschokt worden door het realisme in de beschrijving van sneltochten e.d. Alles bijeen echter een trits gezonde boeken. (p.d1. geb. f 5;20)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1962-63

Open IDIL-Gids.