Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel van der Vlis

Herrie-Let, druk 1, 190 blz.
G. K. C. 0. z. p. 75 cent. In de 3e klas eener Chr. H.B.S. wordt tusschentijds een meisje, Roelie v. Straten, toegelaten, dat direct in een clubje van drie meisjes wordt opgenomen. Dat clubje bestaat uit de levenslustige, drukke Let Verhage, Door Hoogeraad en Jo v. Delden. Het schoolleven van deze meisjes, een bekend thema, wordt hier gegeven; ook de omgang in haar vrijen tijd, zoodat ieders karakter goed uitkomt. Jo is de deftige, bedaarde, Door de artistiek aangelegde, Roelie, het zachte, gevoelvolle meisje. Let is de ziel van de club, de plannenmaakster, waar het geldt leeraren er tusschen te nemen, de grapjas. Maar toch zóó, dat ze niet aarzelt schuld te bekennen en excuses aan te bieden, als ze het te bont gemaakt heeft. Let komt uit een gezin, dat maatschappelijk lager staat dan die van haar vriendinnen. Dat maakt haar wel eens wat kregel en ontevreden. Doch na strijd en gebed leert ze de weldaden zien, die ze nog geniet. Vooral, als vader zóó achteruit is gegaan en ze de H.B.S. moet verlaten. Nu blijkt, dat Herrie-Let dieper voelt dan de meesten en dat achter het schorsje een warm hartje zit. Herrie-Let dweept met "schrijfster" worden en ze is handig. Zij weet zich aan te passen en, terwijl haar ouders in den put zitten, heeft Herrie-Let al een "baan" bij een uitgeverij. Zij neemt afscheid van School en vriendinnen en leeraars en gaat met moedigen tred het nieuwe leven in. De draad is heel het verhaal door goed strak gehouden; de toon is "gezellig" in den besten zin van het woord; de actie levendig, de karakters psychologisch juist. Er is ook veel gezonde humor met een ondergrond van ernst. Dat de schrijfster wel eens overdrijft en het er wat heel "dik" oplegt, zal men haar wel willen vergeven. Ook dat de toon, waarop de hoofdfiguur spreekt, soms te zeer is gechargeerd. Bij al de gebreken, die Herrie-Let heeft, moet haar gewillige opoffering voor haar ouders en haar gezin worden geprezen De dramatis personae komen uit Christelijke gezinnen; en de strekking is praktisch-Christelijk. Maar wij vinden den titel voor een goed meisjesboek niet gelukkig "Herrie" is een plat woord met onsympathieken klank. Ook is het milieu van dien aard, dat dit meisjesboek beter geschik is voor leerlingen van de H.B.S. dan voor die der Zondagsschool. Onder deze restrictie bevelen we dit kloeke boek, waarin het Evangelie der zaligheid niet wordt gemist, gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935