Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJac. Overeem

Hans Dierkes' grote reis, druk 1, 55 blz.
Oom Heinrich heeft verteld van het gezegende werk van Dr Maarten Luther. Hans is hierdoor zó aangegrepen, dat hij slechts één wens overhoudt: zelf de grote prediker te horen. Na allerlei wederwaardigheden komt hij de avond vóór Kerst bij zijn oom in Wittenberg aan en hem valt het grote voorrecht te beurt Luther het Kerstevangelie te horen verkondigen. In keurig omslag 55 blz., met tekeningen van Jo de Nooy f 1,25. Bij getallen 30% korting. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.