Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHermanna

Het Jodinnetje , druk 1, 40 blz.
G. K. 0. 8 t. d. t. 40 cent. Hanna Simon, een Jodinnetje, dochtertje van een doodgraver, komt door toedoen van haar rijke tante op een Christelijke meisjesschool. Daar leert zij Christus kennen, als den opgestanen en den levenden Heiland. Zij krijgt Hem lief, zij gelooft in Hem als haar Zaligmaker. Eerst zijn haar ouders verstoord, maar als zij jong sterft, zijn ze juffrouw Ude, de leerares van Hanna, dankbaar. - Het boekje lijdt aan onwaarschijnlijkheid. Misschien, dat "naar het Duitsch" een en ander verklaart. Dat in Holland een, jodinnetje naar de Christelijke school zou gaan en vrijgesteld worden van de Bijbelles, is vreemd. De houding van het vriendinnetje en haar abstracten vader is nog vreemder. - Foutief is de voorstelling, dat de Joden nu nog een Paaschlam eten. (Blz. 7). Eén en ander vermindert onze waardeering voor het werkje. Het is uitstekend geïllustreerd (vooral op den omslag). (Maar wat doet een dubbel pseudoniem waar de naam van de auteur werd verwacht?) Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929