Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Hans of ken den Heer in al uw wegen, druk 1
, door BETSY. Dit verhaaltje, dat Klaagl. 3:27 tot motto heeft, schildert de »harde« jeugd van Hans. Gelukkig komt de jongen er door en — »er bovenop«. 't Boekje is boeiend en heeft een goede strekking. Taal en stijl geven aanleiding tot enkele opmerkingen: op blz. 4: »Wat er dan bij zijn thuiskomst voor de vrouw overschoot waren klappen, waar het arme mensch met haar kindertjes natuurlijk niet van eten kon. Maar dat laatste was iets, waar manlief het zich niet druk over maakte«; dergelijke zinnen vinden we in een kinderboekje minder gepast; op blz. 9: » .... vader liet zich maar zelden zien. Hans wist niet of zijn voddige plunje of zijn geweten hem terughield ... «; o. i. te ingewikkeld van expressie; op blz. 19: »Hem wilde hij dienen in alle nederigheid en eenvoudigheid. Hem volgen, langs gebaande en ongebaande wegen«; wat hol lijkt ons deze zin in een kinderboekje; op blz. 20: » .... Hans had al zijn geloof in de trouw van zijn God noodig, om niet te vertwijfelen«; is dit kinderlijke stijl? De overleggingen van Hans betreffende Adams val op blz. 15 leken ons eerst vrij onmogelijk, maar de correctie door den ouden heer is een goede vondst en slaat wel in .... bij oudere lezers. Voor kinderen van 11 jaar en ouder kan het boekje wel aanbevolen worden. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912