Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

Hans in de knel, druk 1, 99 blz.
10 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 10-13 j. Hans, de hoofdfiguur in dit mooie verhaal, schaamt zich tegenover zijn nieuw verworven vriendje Ru, wiens vader ingenieur is, voor de eenvoudige kruidenierszaak van zijn ouders. Als er een brief uit Argentiniƫ komt van een oom, die bij hen hoopt te logeren, schept hij op school op, dat die kapitein op een grote stoomboot is. Het gedrag van die eenvoudige, hartelijke man brengt Hans keer op keer in de knel. Mede door het verhaal van zijn leraar, die bittere ervaring heeft van zulk een schaamte voor een eenvoudig familielid, wordt hij ervan genezen. Een vlot verhaal over een jongen en een meisje uit een eenvoudig gezin. De opschepperij van Hans brengt hem in de knel van een gewetensconflict, daar hij van de ene leugen in de andere valt. Het boekje ademt een christelijke geest, zonder dat de vroomheid er te dik op ligt. Een goed verzorgd boek, dat we graag hartelijk aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1963

C.Th. Jongejan-de Groot

Hans in de knel, druk 1, 99 blz.
prijs gecartonneerd f 1,35; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Hans krijgt een nieuw vriendje, maar schaamt zich een beetje voor zijn oom, die op de vaart is en nu een poosje bij hen thuis komt logeren. Hij stelt het zo voor, alsof zijn oom kapitein is. Dit brengt hem in moeilijkheden en deze opschepperij komt uit. Een leraar van hem geeft hem op vriendelijke manier een uitstekend lesje. Hans is blij, dat alles weer in het reine is.
Conclusie: Een boekje met veel belevenissen, waarin bovendien een goede strekking zit. Het is prettig geschreven, zodat zowel jongens als meisjes het wel graag lezen zullen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

Hans in de knel, druk 1, 99 blz.
Hans in de knel door C.Th. Jongejan-de Groot vertelt hoe Hans zich schaamt voor zijn vaders grutterswinkel, voor zijn dakkamertje, voor zijn oom Klaas, die uit de vreemde terugkeert. Hij schept er eerst mee op, en moet dan verstoppertje spelen voor zijn vriendjes van de eerste HBS. Maar oom Klaas valt reuze mee, en blijft tenslotte bij Hans' ouders wonen. Een niet onverdienstelijk jeugdbeeld, met apostolische bedoelingen geschreven. Jammer dat het er allemaal zo dik opgelegd wordt: humor, tragiek, berouw en bijbel. (geb. f 1,35)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1963-64

Open IDIL-Gids.