Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Hart tegen hard, druk 1, 120 blz.
prijs f 2,35 gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Geheime samenkomsten worden gehouden om daar een prediking uit de Bijbel te beluisteren. De rooms-gezinden zijn er op uit dit alles onmogelijk te maken. "Verspieders" kijken goed uit. Bijna hadden ze Sinjeur Houtcoper en een dominee te pakken. Uitkomst brengt de verovering van de stad, waardoor ze vrijheid krijgen God te dienen overeenkomstig Zijn Woord.
Conclusie: Wij vinden het zo vanzelfsprekend, dat we kunnen preken zonder vervolgd te worden. Dat heeft heel wat gekost! Hiervan vertelt dit boekje op heel spannende manier. Ondanks de vervolging geen haat, maar wel machtige naastenliefde, daarvan lezen we in dit boekje, dat van het begin tot het eind boeit. De kinderen zullen het graag lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Hart tegen hard, druk 2, 120 blz.
prijs gebonden f 2,85; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Geheime samenkomsten worden gehouden om zo een Bijbelse prediking te kunnen beluisteren. De "rooms-gezinden" zijn er echter op uit dit te verhinderen. "Verspieders" kijken goed uit. Bijna hadden ze Sinjeur Houtcoper en een dominee te pakken. Uitkomst brengt de verovering van de stad, waardoor ze vrijheid krijgen om God te dienen overeenkomstig Zijn Woord.
Conclusie: Dit boekje vertelt er op een spannende manier van, hoeveel het heeft gekost om te kunnen preken en naar de kerk te gaan zonder dat je hierom vervolgd wordt. Wij vinden dit meestal al te vanzelfsprekend. Ondanks de vervolging, waar dit verhaal van vertelt, toch geen haat bij hen, die de prediking van de Hervorming voorstaan, maar geweldige naastenliefde. Dit boekje boeit van het begin tot het eind, zodat kinderen het graag zullen lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Hart tegen hard, druk 3, 120 blz.
prijs gebonden f 4,10; leeftijd 12-16 jaar, jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een "ouderwets" geschiedenisverhaal uit de tijd van Alva. Een "zevenstuiversman" verklapt de aanwezigheid van een hagepreker aan de schout. Dank zij mw. Hopcoper, die de dominee in een geheime schuilplaats verstopt, wordt de man niet gevonden. Als de Geuzen komen wordt de stad ingenomen, de verklikker gedood en de schout gered door die zelfde mevrouw - uit liefde tot Gods gebod.
Conclusie: Een goed boek voor de opgroeiende jeugd met veel spanning. De stijl is niet altijd vlot, voor de jeugd soms zelfs moeilijk te begrijpen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1973

Open Boekbeoordeling.