Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna de Waal

Een stil kerstfeest, druk 1, 16 blz.
G.K.O. 3 z.p. Een klein, best boekje, dat voor kleine kinderen mooi uiteenzet, waarom voor een goede Kerstfeestviering geen Kerstboom noodig is. De verkondiging van de hoofdzaak van het Kerstfeest geschiedt op voortreffelijke wijze. Toos gaat tegen Kerstdag bij haar grootouders logeeren, omdat haar zusje door roodvonk wordt aangetast. D áár viert ze ook Kerstfeest, doch niet zooals thuis. Ze mist den Kerstboom, en dat stemt haar somber. Maar Grootvader weet haar aan het verstand te brengen, dat al die uiterlijke Kerstvreugde niets beteekent; dat de eenige zaak, waarom het gaat, is de geboorte van den Heiland, tot heil van hen, die in Hem gelooven. Thuisgekomen vertelt ze het aan moeder, die zegt: „Eigenlijk heeft Grootvader gelijk, kind. Het is beter in 't vervolg Kerstfeest te vieren zonder Kerstboom." Tegenover andere Kerstboekjes, die veelal den indruk wekken, dat de boom de hoofdzaak is, kan het zijn nut hebben, dat er ook eens een pleidooi tegen gevoerd wordt". De omslagteekening is suggestief, de plaatjes zijn geslaagd. We bevelen dit boekje met genoegen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Johanna de Waal

Een stil kerstfeest, druk 1, 16 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 13-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Kleine Liesje heeft roodvonk. Daarom gaat Toos naar haar grootouders logeeren in 't Gooi. Ze vindt het heerlijk. Als ze echter Kerstfeest gaat vieren is ze teleurgesteld, want ze mist den Kerstboom en de sprookjes, die moeder anders vertelde. Grootvader vertelt alleen de Kerstgeschiedenis en waarom hij geen kerstboom heeft. Toos is gauw over haar verdriet heen. Als ze thuis alles vertelt, geeft moeder grootvader en grootmoeder gelijk. Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een boekje, geschreven tegen den kerstboom. Er is echter te veel beredeneerd. Daardoor is dit als kinderboekje eenigszins mislukt. Nieuwe spelling.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Johanna de Waal

Een stil kerstfeest, druk 2, 16 blz.
G.K.O. 3 z.p. Een klein, best boekje, dat voor kleine kinderen mooi uiteenzet, waarom voor een goede Kerstfeestviering geen Kerstboom noodig is. De verkondiging van de hoofdzaak van het Kerstfeest geschiedt op voortreffelijke wijze. Toos gaat tegen Kerstdag bij haar grootouders logeeren, omdat haar zusje door roodvonk wordt aangetast. Daar viert ze ook Kerstfeest, doch niet zooals thuis. Ze mist den Kerstboom, en dat stemt haar somber, Maar Grootvader weet haar aan het verstand te brengen, dat al die uiterlijke Kerstvreugde niets beteekent; dat de eenige zaak, waarom het gaat, is: de geboorte van den Heiland, tot heil van hen, die in Hem gelooven. Thuisgekomen vertelt ze het aan moeder, die zegt: „Eigenlijk heeft Grootvader gelijk, kind. Het is beter in 't vervolg Kerstfeest te vieren zonder Kerstboom." Tegenover andere Kerstboekjes, die veelal den indruk wekken, dat de boom de hoofdzaak is, kan het zijn nut hebben, dat er ook eens een pleidooi tegen gevoerd wordt. De omslagteekening is suggestief, de plaatjes zijn geslaagd. We bevelen dit boekje met genoegen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941