Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

Greetje-Margriet, druk 1, 192 blz.
Greetje-Margriet, geschreven door C. Th. Jongejan-de Groot, is een aardig verhaal, waarin geen enkele sensationele gebeurtenis voorkomt, maar dat toch boeit van begin tot eind. Greetje, wier ouders nog in Indonesiƫ zijn, komt bij tandarts Stenfert wonen. Zij past zich onmiddellijk aan en krijgt veel vriendinnetjes. Greetjes ouders vinden ten slotte ook onderdak bij tandarts Stenfert.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1949-50

Open IDIL-Gids.

C.Th. Jongejan-de Groot

Greetje-Margriet, druk 3, 157 blz.
prijs f 2,10; gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Greetjes ouders zijn in Indiƫ. Ze is eerst bij haar grootouders in huis, later komt ze in huis bij een tandarts. Op de mulo beleeft ze allerlei geestige voorvalletjes en ze wordt goede vriendinnen met de meisjes van haar klas. De meisjes maken kennis met Eva en Michiel, ze gaan kamperen in de duinen, beleven leuke en ook wel angstige avonturen en tenslotte komen Greetjes ouders en haar broer naar Holland. Strekking: Zoals een margriet haar gouden hart naar de zon richt, zo moeten wij ons hart naar de Heere Jezus richten om gelouterd en gereinigd te worden. We moeten strijden om weerstand te bieden aan het kwaad en aan de verleiding.
Conclusie: Een vlot geschreven geestig meisjesboek. Geen daverende onwaarschijnlijkheden, allerlei leuke gebeurtenissen, daar waar het pas geeft, ernstig. Niet de laatste verdienste van dit boek is de soberheid in het heilige.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

Greetje-Margriet, druk 4, 174 blz.
prijs gebonden f 2,25; meisjesboek.
Inhoud: Greetjes ouders zijn op Nieuw-Guinea. Na een tijdje bij haar grootouders geweest te zijn, komt Greetje in het gezin van tandarts Stenfert. Daar is ze een zonnetje in huis. We maken haar ook mee onder haar klassegenootjes op de Ulo, zien haar hartelijkheid voor Michieltje, de jonge glazenwasser en haar verantwoordelijkheidsbesef voor Eva Charleford. Tenslotte gaan de meisjes onder leiding van een lerares kamperen, waarbij ze een paar angstige avonturen beleven. Strekking: De strekking vinden we uitgedrukt in de woorden van Coen, Greetjes oudere broer, de jonge zeeman: "Wees een margriet met een wijd open hart, dat gekeerd is naar het Licht." Dat kost Greetje meermalen strijd en daarbij kan het gebed niet worden gemist.
Conclusie: Een blij en geestig boek over een eenvoudig, hartelijk en bijzonder sympathiek meisje. Het christelijke ligt er niet dik op, maar het boek heeft een goede ernstige ondertoon. Met bijzonder veel genoegen gelezen. Ik wilde wel, dat we veel van zulke Greetjes hadden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.