Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Wadstra

Frans Swinkels 't woonwagenjoch, druk 1, 92 blz.
G.K.C.O. 35 cent. Frans Swinkels heeft nette Christelijke ouders. Zijn vader verdrinkt. In den nood gaat zijn moeder in een woonwagen wonen. Frans oudste broer wordt "scharensliep". De omgeving, waarin Frans thans is, doet hem kwaad. Hij komt enkele malen met de politie in aanraking. Een juffrouw, die onder het woonwagenvolk werkt, ontfermt zich over Frans. Zij brengt hem hierbij op een landgoed. Frans betert zijn leven, redt den baron het leven en vindt met de zijnen een bestaan op het landgoed. Herhaaldelijk komt in het verhaal uit, hoe verderfelijk de omgang met slechte kameraden is, wat te erger is, als er geen vreeze Gods is, die tegenwicht bieden kan. Daartegenover, welk een heilzame invloed er uitgaat van den omgang in een gezin, waar men leeft naar de beginselen van des Heeren woord. Verder komt helder uit, hoe gezegend de Evangelisatiearbeid is, ook onder hen, die op maatschappelijk gebied zoo laag mogelijk gezonken zijn. Het komt wel eens voor, dat in een verhaal voor de jeugd het godsdienstig gehalte er te dik op ligt, doch hier zouden we zeggen: 't is te dun. De buitenkant van het leven wordt uitvoerig verhaald, terwijl te veel gezwegen wordt van wat er omgaat in het hart. Er wordt wel gezegd, dat Frans van een knaap, die vervreemd van den dienst des Heeren was opgevoed, veranderd werd in een jongen, die den Heere vreesde, doch daar blijft het bij. We vernemen zoo weinig van de opzoekende liefde van den Heere Jezus tot het verlorene en van den H. Geest, die de vernieuwing des harten teweegbrengt. Daarom: onder voorbehoud aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1937

J. Wadstra

Frans Swinkels 't woonwagenjoch, druk 1, 92 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ┬▒ 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het verhaal gaat over Frans Swinkels, een woonwagenjongen. Vader is verdronken en door armoede gedreven is moeder met haar overblijvende kinderen in een woonwagen terecht gekomen. De oudste der jongens, Ludwig, zorgt voor 't gezin. Frans is een jongen, die zwak van karakter is. Hij laat zich heel spoedig verleiden. Twee jongens, Henk en Gerrit, ook woonwagenbewoners, hebben een slechten invloed op hem. Ondanks de waarschuwing van moeder en juffrouw Swierstra, gaat Frans vaak met Gerrit en Henk mee. Ten laatste loopt het mis, Gerrit en Henk gaan naar een opvoedingsgesticht, terwijl Frans, door bemiddeling van juffrouw Swierstra, wordt uitbesteed in Veenendorp bij Groenlo. De goede invloed in de omgeving, doch bovenal Gods bewarende hand, brachten Frans op het goede pad. Hij groeit op tot een flinken jongeman. Moeder en verdere familie komen later ook in Veenendorp wonen. Algemeene op- of aanmerkingen: Het verhaal is boeiend geschreven en geeft ons een blik in het zwerversleven der woonwagenbewoners. Het werk van juffrouw Swierstra is mooi; doch wat ons niet aanstaat, dat is, dat over "wedergeboorte" niet wordt gesproken. Overigens is het voor menigeen een "waarschuwend getuigenis"!
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.