Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan van Groningen

Een vreemdeling, druk 1, 105 blz.
prijs f 1,75; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Karel, een verwaarloosde Amsterdamse jongen, ontvlucht zijn thuis en verblijft nu in een hol op het land van boer Eden. Jan Eden ontdekt hem daar. Karel komt op de boerderij terecht, waar hij het fijn vindt; maar hij moet weer terug naar Amsterdam. Later, als Karel meent zijn vader doodgeslagen te hebben, vlucht hij weer naar boer Eden. Gelukkig is vader niet erg verwond. Karel komt opnieuw in een christelijke omgeving, hoewel hij nog lang niet in het goede spoor gaat. Eindelijk gaat Karel met een boer emigreren naar Canada. Ook de Edens komen daar terecht. Strekking: Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd.
Conclusie: Een mooi, vlot geschreven boek. Goede jeugdlectuur.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
Jan van Groningen

Een vreemdeling, druk 1, 105 blz.
Aan de bijbeltekst van Mattheus : "Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd", ontleende Jan van Groningen titel en plot van zijn boek Een vreemdeling. Op een kleine boerderij in Friesland brengen alleen de verschillende jaargetijden enige variatie in de dagelijkse werkzaamheden. Totdat er plotseling op een avond een jonge vagebond letterlijk komt binnenvallen, uitgehongerd en ziek. Deze jongen, die geen goed thuis en geen geregeld gezinsleven kent, is weggevlucht. Hij is moeilijk te leiden, doch van goede wil. Dank zij de liefde en het geduld van zijn pleegouders en hun zoon komt hij toch nog goed terecht. Een goed boek van bijbelse naastenliefde in protestants milieu, ouderwets van uitvoering. (geb. f 1,75);

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1958-59

Open IDIL-Gids.