Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Grimme

Hein, Hek en Henkie, druk 1, 40 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 6-8 jaar; algemeene strekking. Korte inhoud : Hein moest op z'n broertje Henkie passen. Hij is echter zoo druk met spelen en eindelijk met varen van een klomp in de sloot achter den tuin, dat hij het heelemaal vergeet om voor zijn broertje te zorgen. Henkie komt door het losgelaten tuinhekje ook bij de sloot en raakt er in. Hek, het hondje, waar ze zoo leuk mee kunnen spelen, ziet Henkie liggen en weet vernuftig moeder te waarschuwen, dat Henkie in het water ligt. Zij haalt Henkie er uit. Deze wordt van zijn avontuur erg ziek, maar wordt gelukkig weer beter. 0, wat heeft Hein een berouw over zijn roekeloosheid. Hij belooft echter beterschap. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje, maar met weinig geestelijke waarde. De afkortingen zijn te veel en storen den gang van het verhaal wel wat. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
A. Grimme

Hein, Hek en Henkie, druk 1, 40 blz.
G.K.O. 9 t.d.t. Hein en Henkie zijn broertjes. Hek is de hond. Hein moet op zijn broertje passen. Maar het is bij hem: "Ja Moe" zeggen . . "Nee Moe" doen. Hij vergeet Henkie. Deze raakt in een sloot en zou verdronken zijn, als de hond Moeder niet bijtijds had gewaarschuwd. Vader is boos op Hein. Henkie is lang ziek. Hein bidt voor hem. Tenslotte slaapt Henkie weer hersteld met hem in hetzelfde ledikant. Veel diepgang heeft het verhaaltje niet. Een evangeliseerende strekking zoekt men tevergeefs. Er is gebed en gebedsverhooging, ook berouw, maar van zonde en van Jezus Christus wordt niet gesproken. Er zijn zooveel betere boekjes, dat we het onderhavige daarom liever niet gebruiken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1937