Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.M. Pronk-Oudshoorn

Waar liefde woont, druk 1, 84 blz.
geb.; goed geïllustreerd; geschikt voor jongens en meisjes. Prijs f 9,50.
Inhoud: Van een gezin wordt verteld, waarin twee kinderen nogal eens ruzie maken, zodat de liefde ontbreekt, waarvan de tekst aan de muur spreekt, uit Psalm 133. Heel veel beleven de kinderen in dit gezin, zelfs een buitenlandse vakantie wordt er in beschreven en de adoptie van een kind, zodat ze geld opsturen naar Guatamala.
Conclusie: Een boekje, voor kinderen schrijven is niet zo'n eenvoudige opdracht. Het gaat er om zo te schrijven, dat kinderen er door geboeid worden en uit het verhaal iets meenemen, wat hun leven kan vormen. Het komt mij voor, dat in dit boekje iets teveel overhoop gehaald wordt, waarin dan wel telkens het thema, waar liefde woont, naar voren gehaald wordt, maar waarbij je toch als ik het zo aan mag duiden een wat rommelige indruk krijgt, zodat niet één onderwerp bepaald goed uit de verf komt. De bedoeling is heel goed, het onderwerp heel belangrijk, maar ik acht het geheel minder geslaagd. Zou het wel goed zijn zo'n heel klein kind zo'n verre reis te laten maken?
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1979

Open Boekbeoordeling.
A.M. Pronk-Oudshoorn

Waar liefde woont, druk 2, 84 blz.
Gebonden, geillustreerd, geschikt voor jongens en meisjes van 7-10 jaar. Prijs f 9,95.
Inhoud: Margreet is het oudere zusje van Peter. Ze kunnen niet zo goed met elkaar opschieten - het is nogal eens ruzie. Aan de muur hangt een plankje met de tekst 'Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen'. Door de voortdurende ruzie besluit moeder die tekst voorlopig een poosje op te bergen. Het verhaal begint in de maand april en eindigt met het Kerstfeest in december. In die periode maken de kinderen heel wat mee: het paasfeest, het pinksterfeest, de vakantie in Zwitserland en het kerstfeest. Ook 'Woord en Daad' speelt een rol in hun belevenissen.
Conclusie: Het boek beschrijft allerlei gebeurtenissen uit het leven van de twee kinderen. Daardoor is het een erg afwisselend verhaal geworden. De illustraties zijn erg leuk. Het boek heeft een positieve strekking.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1983

Open Boekbeoordeling.
A.M. Pronk-Oudshoorn

Waar liefde woont, druk 3, 84 blz.
geb., aardige zw./w. illustr., geschikt voor jongens en meisjes van 7-10 jaar. Prijs: f 9,95.
Inhoud: Margreet heeft 2 broertjes, Jan-Jaap en Peter. Peter is nog klein. Maar met Jan-Jaap, die 2 jaar jonger is dan Margreet heeft ze vaak ruzie. Tot verdriet van vader en moeder. Aan de muur hangt een tekst: "Waar liefde woont gebiedt de Heer' de zegen". Moeder haalt die tekst maar weg. Later als hun gedrag verbeterd is wordt de tekst weer opgehangen. Marléen is een nieuw vriendinnetje van Margreet. Ze is echter onkerkelijk. Er wordt door Margreet en haar familie geprobeerd Marleen bij het Pinksterfeest te betrekken. In dc vakantie gaat het gezin naar Zwitserland en beleeft daar van alles. Later thuis vertelt moeder, dat er in Guatemala een meisje geadopteerd is door hen. Margreet en Jan-Jaap, die nooit meer ruzie maken, hebben veel voor Lisa, het geadopteerde kind over.
Conclusie: Een boek, waar onze kinderen graag in zullen lezen. De schrijfster geeft veel door: er moet onderlinge liefde zijn in het gezin, er moet oog zijn voor onze naaste, dichtbij en veraf. Hun stoffelijke belangen mogen daarbij niet worden vergeten, maar 't voornaamste is hen met het Evangelie in aanraking te brengen. 't Is ook leuk, dat verteld wordt, hoe Elsa (het adoptiekind) en haar familie één en ander ontvangen. In de praktijk is het n.l. meestal zo, dat er cliché-briefjes komen, die wel getuigen van dankbaarheid, maar weinig persoonlijk zijn. Nu kunnen kinderen, die thuis of via school een adoptickind hebben, zich wat meer in de situatie daar inleven. Wel vind ik het, in het gezin van Margreet soms al te mooi gaan. Margreet en Jan-Jaap maken eerst vreselijk veel ruzie. Als ze inzien, dat dit verkeerd is lezen we nooit meer over ruzie.... In de praktijk is het toch zo, dat we o zo dikwijls weer in oude fouten terug vallen! Maar de bedoeling zal zijn: in Gods kracht kunnen we strijden tegen de zonde.
Eindoordeel: warm aanbevolen. C. J. Quist-v. Noort
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1986

Open Boekbeoordeling.