Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJulia van Maurick

Hans en Tom, druk 2, 24 blz.
35 t.d.t,, G.K.O., J.M. 6-8 J. In zeer korte zinnetjes wordt vertelt van kindervreugde en verdriet, van dierenliefde en dierenplagers, van kindertroost en spel. Van kerstfeest en vriendschap. Twee jongentjes en meisjes, een zondagsschool-juf, andere kinderen daar omheen. Met allen maken we zeer oppervlakkig kennis door de telegramstijl van het boekje. Op elke bladzijde één of zelfs twee plaatjes. Dit maakt het boekje zeer geschikt om voor te lezen aan kleintjes, wanneer de voorlezer(es) in staat is er wat bij te vertellen. De kleintjes moeten zelf meelezen van de plaatjes. Dit verhaal richt zich op kinderen, die nog maar net kunnen lezen. De opzet is zeer simpel, ook de weergave van het kerstfeest. Gezien de leeftijdsgroep, waarop het zich richt is dit wel een acceptabel boekje. Naar een dergelijk boekje zochten we al lang voor onze zondagsscholen. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

Julia van Maurick

Hans en Tom, druk 6, 24 blz.
prijs in slappe omslag f 0,55; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Dit boekje is meer bedoeld als oefenmateriaal bij het aanvankelijk leesonderwijs. Het bevat louter oefenstof bij het leesonderwijs voor de eerste klas der lagere school. Geen bepaalde strekking.
Conclusie: Voor ons doel niet geschikt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.