Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.G. Lameris-Bolt

Grootjes kerstverhaal, druk 1, 36 blz.
prijs f 0,45; in slappe omslag; meisjesboek, leeftijd ± 7 jaar.
Inhoud: Het boekje begint met te vertellen van 2 kinderen, die in het bos bezig zijn om dennenappels te verzamelen. Wanneer ze thuis komen is hun grootmoeder er, die de a.s. Kerstdagen bij hen zal doorbrengen. Grootje vertelt een kerstverhaal 's avonds: het gaat over het gezin van een zeekapitein. De huisvader is tijden lang weg in andere landen; dan zijn de moeder en 't dochtertje alleen. Eens krijgt moeder, juist vóór Kerstfeest, de tijding dat het schip van haar man vergaan was en dat men aannam, dat er van de bemanning niemand gered was. Toen werd het voor moeder en Anne een droevig Kerstfeest, terwijl ze juist vader voor 't Kerstfeest thuis verwacht hadden. Maar 's avonds komt de eigenaar van het schip de tijding brengen, dat vader niet is omgekomen, maar gered en dat hij op weg is naar huis. Dan vieren ze 's avonds nog een blij Kerstfeest. Aan 't eind van het verhaal zegt Grootje, dat zij zelf die Anne was.
Conclusie: Als verhaal is het wel aardig verteld; de bewaring van vader wordt gezien als van God komende. Daar danken ze voor! Maar ik mis hierin de diepe betekenis van het Kerstfeest: wat op pag. 21, 2e alinea daarover gezegd wordt, is wonderlijk. Veel te vaag. Er is wel veel leed en kwaad, maar waarom wordt niet gesproken over en gewezen op de zonde?
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
A.G. Lameris-Bolt

Grootjes kerstverhaal, druk 2, 32 blz.
prijs f 0,45; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De grootmoeder van Kobus, Guus en Anneke komt logeren en vertelt een verhaal. Grootvader (zoals later bleek) voer als kapitein op een schoener naar Noorwegen, Denemarken en Rusland en bracht dan steeds wat voor vrouw en dochtertje mee. Eens waren ze weer uitgevaren en ze hoopten voor Kerstmis thuis te zijn. Op die reis leden ze schipbreuk en omdat bericht uitbleef, meende men dat de schipbreukelingen verdronken waren. Doch ze waren door een houtschoener opgepikt en meegenomen naar Finland. Daardoor kwam het, dat men geen tijding kreeg. Eindelijk kwam het bericht dat vader nog leefde en zo werd het toch een blij Kerstfeest. Strekking: Wie God bewaart, is wel bewaard. Conclusie; Een aardig verhaal. De geestelijke strekking is nog zwak. Door ons kan niet gezegd worden dat de schrijfster aan onze opmerkingen veel aandacht heeft geschonken.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
A.G. Lameris-Bolt

Grootjes kerstverhaal, druk 3, 36 blz.
prijs f 0,50; in slappe omslag; jongens- en meisjeshoek.
Inhoud: Grootmoeder vertelt haar kleinkinderen een echt verhaal over grootvader. Op een van zijn reizen leed hij schipbreuk, waardoor hij niet op tijd thuis kwam. Eindelijk kreeg de familie bericht, dat opa nog leefde en met Kerstmis thuis kon zijn. Strekking: Wie God bewaart is wel bewaard.
Conclusie: Aardig verhaal, Godsdienstige strekking zwak.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.