Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCarla

Henkie, druk 2, 47 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een verhaal van een kleinen jongen, Henkie Postma, zoontje van Dominee Postma. 't Is iets uit het leven van een dreumes van 5 jaar. Onopgesmukt wordt alles verteld, zijn gansche jongensleventje; zijn spel en zijn domme, onnadenkende jongensstreken. Toch aardig! Hij is degene, waar haast alles om draait. Toch komt er het "godsdienstig opvoedend element" ook naar voren. Echt geteekend is moeders angst en zorg voor hem. Alles is even natuurlijk in het boekje.
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Carla

Henkie, druk 3, 47 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Henkie is het zoontje van een Predikant. Er zijn nog twee oudere zusjes en een heel jong zusje. Henk doet dikwijls ondoordachte dingen. Hij klimt b.v. op een ladder, kruipt in de auto van den dokter, enz. Vader en moeder leeren hem al vroeg tegen de zonde strijden met het wapen van het gebed. Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel aardig boekje voor de jongeren. t Is paedagogisch juist. Het is niet bijzonder boeiend, maar ook de sfeer van het geheele boekje is goed. De inhoud is gelijk de vorige druk. Er zijn echter nieuwe plaatjes, zeer passend bij den inhoud. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Carla

Henkie, druk 3, 47 blz.
G.K.O. 1 z.p. 6 t.d.t. Henkie Postma, een domineeszoontje, beleeft allerlei avonturen. Hij gaat met zijn moeder naar een bazar en mag „hengelen" en „grab- belen". Hij gaat de pop van zijn zusje „wasschen", die daardoor natuur- lijk bederft. Hij gaat in een doktersauto zitten en de chauffeur rijdt met hem weg, als hij het portier hoort dichtslaan. Hij maakt het medicijnfleschje van zusje leeg. Hij klimt op een hoogt ladder; hij draait een sleutel om, waardoor zijn moeder met Kee zit opgesloten. Hij maakt een wandeling naar „Luilekkerland", en z.. enz. Alles loopt goed at Een draad heeft dit verhaal niet. Bij den niets zeggenden titel past de weinig zeggende inhoud, die van elastiek is. Op deze manier kan een boekje van twee honderd bladzijden ook wor- den gevuld. Laat het waar zijn, dat de kleine lezers van zulk een fout niets bemerken, — dit wil niet zeggen, dat een auteur nu maar „lak" mag hebben aan iedere conceptie. Bij den herdruk heeft dit boekje, wat religieuzen inslag betreft, zeker gewonnen (zie b.v. blz. 10). Ook de illustratie is geheel vernieuwd. We kunnen het nu wel aanbevelen, al dwepen we er niet mee.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938