Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronR.H. Walda

Harmen Kikstra of strijd en overwinning, druk 3, 24 blz.
Thans volgt: "Harmen Kikstra, of strijd en overwinning", door R.H. Walda, 3de druk. Kikstra! Welk een naam! Hoe bedenkt iemand het! Dan nog maar liever rondweg Kikkert of Klikspaan, want daar doet het ons telkens aan denken. Verander die kin een n en ge hebt een ordentelijken naam, Kinstra, die niemand zal doen kikken van 't lachen. Maar nu over 't boekje zelf. Ik noem het heel goed, vooral daar het zoo echt uit het jongensleven is gegrepen; wel vond ik echter vreemd, dat de jongens nu ineens zulke dikke vrienden werden, nadat Harmen, Douwes, die hem vroeger zoo plaagde, uit het wak in 't ijs had gehaald en dat terwijl Douwe's karakter lang niet zoo hoog staat als dat van Harmen (zie blz. 5). Ook de zin: "Met dezen komt het zeker goed, maar die op een anderen weg gaan, zijn in Gods oog boozen en zullen eens voor eeuwig omkomen", is een te ruwe uitdrukking in een kinderboek en ook niet eens een waarheid want zoo lang er leven is, is er hoop. Overigens beveel ik het gaarne aan, voor den leeftijd van 10 tot 15 jaar.Boekbeoordeling in Het Kind, 20-11-1909

Open Boekbeoordeling.