Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Hoogeveen

Femmie's belofte, druk 1, 39 blz.
G.K.O. 7 t.d.t. Femmie is een meisje, dat wel belooft goed te zullen oppassen, maar het niet doet. Eer ze het weet, is ze weer ongehoorzaam en wild en doet eigen zin. Ze somt haar goede daden op maar doet veel meer verkeerds. En geeft dan anderen de schuld. Tot ze op een Woensdagmiddag het zóó bont maakt met slootje springen, dat ze een kous kwijt raakt en haar jurk scheurt en in het water terecht komt. Dan — in grooten angst, kom het berouw en ze vraagt haar ouders om vergeving, en ook den Heere De figuren van Fem, Lambert, vader en moeder, kortom van allen die in dit mooie boekje voorkomen, zijn scherp en raak geteekend. De vertelling is prachtig. De strekking is goed. Alleen: het allervoornaamste voor ons doel, nl. de aanwijzing, dat de zonde God vertoornt en niet slechts de menschen; en wat de Heere Jezus gedaan en geleden heeft om te verzoenen; en dat de Heilige Geest ons geeft, de zonde recht te bestrijden en te overwinnen, komt helaas wat kort. Slechts één alinea op de op één na laatste bladzijde! Dit had meer moeten uitgewerkt zijn. Overigens alle lof voor het uitstekende vertellen: je ziet en hoort en maakt alles mee! Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

H. Hoogeveen

Femmie's belofte, druk 2, 40 blz.
prijs f 0,55; in slappe omslag: jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een levenslustig kind, die Femmie. Een kind, dat telkens in conflict komt met haar belofte: gehoorzaam te zijn. Strekking: Godsdienstige strekking goed. Op het kwaad volgt de straf, maar ook vergeving op het berouw. Gebedsleven wordt gekend en beoefend. Gebruik van Here.
Conclusie: Tweestrijd goed beschreven. "Niet blijven liggen in de zonde".
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
H. Hoogeveen

Femmie's belofte, druk 3, 39 blz.
prijs f 0,60; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Femmie belooft wel gehoorzaam te zijn, maar ze houdt er zich niet aan. Ze komt te laat thuis, blijft onderweg spelen en moet ook nog nablijven op school. Ze gaat met Lammert slootje springen, valt in de sloot en komt thuis met een gescheurde, natte jurk en één kous. Ze toont berouw en krijgt vergiffenis. Strekking: We kunnen onze beloften niet houden en onze goede voornemens niet uitvoeren, als God ons in de strijd tegen het kwaad niet helpt.
Conclusie: Geen onaardig verhaaltje, maar wel wat onwezenlijk en zoetelijk. Het is natuurlijk niet waar, dat kleine meisjes zo erg over de Heere tobben, als ze de gewone, normale kinderondeugden doen.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.