Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.L.F. de Liefde

Haar laatste kans, druk 1, 78 blz.
Leentje is een dagmeisje, dat driemaal uit een dienst is weggezonden wegens diefstal en snoeperij. Ze komt nu bij een mevrouw, die haar er op wijst, dat ze alleen staande kan blijven, als ze den Heere om kracht vraagt. Leentje vervalt weer tot diefstal. Ook de "kleine Broer", dien zij oppassen moet. Door zijn schuldbelijdenis wordt ook haar hart verteederd en belijdt zij voor God en menschen schuld. Een nieuw leven vangt ze aan. De taal gaat niet boven kinderlijke bevatting. Vooral ook de naïeve vertellingen van "Broer" zijn heel aardig. De correctie is goed. (Kleinen broer op blz. 71 is zeker een drukfout.) De stijl is vlot. Sommige passages zijn inderdaad roerend. Strijd tegen de zonde in ons dagelijksch leven wordt hier op Schriftuurlijke en natuurlijke wijze geteekend, zonder moraliseeren. Ook bevat het verhaal geen onwaarschijnlijkheden of overdreven voorstellingen. Daarom gezonde lectuur. De strekking kan worden uitgedrukt door den tekst: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven." De Schrijfster gebruikt voortdurend in plaats van "Heere" "Heer". Ook hier wordt wel van Zondagsschool, doch niet van Kerk of Catechisatie gesproken. Tegen het woord "kans" in den titel is uit religieus oogpunt bezwaar in te brengen. Overigens kunnen we dit boekje aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.


J.L.F. de Liefde

Haar laatste kans, druk 2, 77 blz.
Leentje is al een paar maal uit haar dienst ontslagen wegens snoepen en haar brutalen mond. Toch vindt zij een nieuwe betrekking, die zij, met de beste voornemens bezield, aanvaardt. Zij houdt veel van Broer, den kleinen zoon des huizes en om hem zou het haar dubbel spijten, als ze weg moest. En toch komt de snoeplust weer boven. Ze neemt eenige aarbeien uit de kast. Maar als de schaal op tafel komt, blijkt dat wel de helft ervan verdwenen is. Dat heeft Broer gedaan. Mevrouw, die niet thuis is, hoort het verhaal den volgenden dag. Leentje bekend enkele vruchten genomen te hebben, maar natuurlijk wordt zij ervan verdacht meer te hebben gesnoept. Hierop geeft zij een boos antwoord en weer wordt ze ontslagen. Maar 's avonds bekent Broertje zijn schuld en Leentje mag blijven. Toch is ze niet gerust, want immers zij heeft ook gesnoept. Ook van haar kant volgt nu een bekentenis en sinds dien dag is zij voor goed genezen. Versierd met één gekleurde en twee zwarte platen; goede uitvoering. Zeer aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921
J.L.F. de Liefde

Haar laatste kans, druk 3, 77 blz.
G. K. C. 0. 11 t. d. t. 80 cent. Leentje is een dagmeisje, dat driemaal uit een dienst is weggezonden wegens diefstal en snoeperij. Ze komt dan bij een mevrouw, die haar er op wijst, dat ze alleen staande kan blijven, als ze den Heere om kracht vraagt. Leentje vervalt weer tot diefstal. Ook de "Kleine Broer", dien ze oppassen moet. Door zijn bekentenis wordt mede haar hart verteederd en belijdt zij voor God en menschen schuld. Een nieuw leven vangt zij aan. De taal gaat niet boven de kinderlijke bevatting. Vooral de naïeve vertellingen van "Broer" zijn heel aardig. De correctie is goed. De stijl vlot. Sommige passages zijn inderdaad roerend. Strijd tegen de zonde in ons dagelijksch leven wordt hier op Schriftuurlijke en natuurlijke wijze geteekend, zonder moraliseeren. Gezonde lectuur. De strekking kan worden uitgedrukt door den tekst: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven". De Schrijfster gebruikt voortdurend inplaats van "Heere" "Heer". Ook hier wordt wèl van Zondagsschool, doch niet van Kerk of catechisatie gesproken. De typografische verzorging en de omslagteekening zijn voortreffelijk. Ook de penteekeningen zijn verzorgd. We bevelen dit boekje aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1927