Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronQuirina

Wat Jan worden wou, druk 1, 40 blz.
Over de quantiteit, die hier geboden wordt, valt niet te klagen. Compres gedrukt. (Voor kinderen niet aanlokkend.) De qualiteit is echter niet in evenredigheid met de quantiteit. Jan, een jongen van zeven jaar, is in een herstellingsoord. Met spelen is hij steads vooraan en geeft overal leiding. Het is niet te begrijpen, dat ze hem zoo gewillig erkenden - en vreemd, dat hij een paar jaar later juist zijn leiding kwijt was!) Maar dat »den baas willen spelen« wordt een karakterfout. Hij wil graag iets worden, waardoor hij wat te zeggen krijgt – zonder echter zich inspanning te getroosten. Een ongeluk brengt hem in een ziekenhuis. Daar komt een verandering in hem. En nu weet hij wat hij worden wil: »een schaap van den goeden Herder«. Of Jan de sympathie zal krijgen van onze jongens? Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918