Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.A.M. Renes-Boldingh

Hansje van de hoge toren, druk 1, 94 blz.
prijs f 1,15; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Vader is tengevolge van de oorlog overleden. Moeder woont met haar kinderen ergens in, wat heel wat narigheid geeft. Ze gaan verhuizen naar een oude burchttoren bij een boerderij. Wat hebben ze het hier naar hun zin. Hansje wordt echter heel ziek. De dokter wordt gehaald. Deze blijkt een vriend van vader te zijn, waarmee moeder trouwt. Condusie: Het gezinsleven wordt aardig beschreven, alles loopt heel vlot in dit boekje. Met de kinderen zijn geen moeilijkheden, de inwonings-misère wordt op een gelukkige wijze opgelost, de dood-zieke Hans wordt beter en de dokter blijkt een vriend van de overleden vader te zijn. De godsdienstige strekking is heel sober. Voor de uitdeling op het Kerstfeest zijn meer geschikte boekjes te krijgen dan dit.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
M.A.M. Renes-Boldingh

Hansje van de hoge toren, druk 1, 94 blz.
Hansje is de hoofdfiguur van Hansje van de hoge toren, door M.A.M. Renes-Boldingh. Hansje heeft zijn vader verloren. Hij woont met moeder en zusjes in een oude toren. Hij begint over vader te denken en meent die te ontdekken in de dokter, oude schoolkameraad van moeder, die Hansje komt helpen wanneer het ventje op speurtocht naar vader in een stromende regen is terechtgekomen en ziek geworden. En als dan dokter, vrijgezel, en moeder, weduwe, het nog samen eens worden is alles in orde. Geschikte lectuur.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1954-55

Open IDIL-Gids.