Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronIda Keller

Het alpenroosje , druk 1, 64 blz.
Het Alpenroosje is een blindgeboren meisje, dat vroeg den Heere Jezus leert kennen. Lize, zoo heet het meisje, kan schoon zingen en is de lieveling van Erix, eereen knaap, die uit Parijs afkomstig, in Zwitserland is komen wonen, doch wiens ouders daar beiden gestorven zijn. Door het zingen van zijn blond vriendinnetje komt hij in kennis met eenen Franschen schilder. Het Alpenroosje is het middel tot diens bekeering en de schilder is het middel, dat Erix, als Lize gestorven is, bij zijnen grootvader komt. Het begin van dit verhaal is wat sentimenteel. Niet natuurlijk. Niet kinderlijk, wat kinderachtig treedt Erix hier en daar op. Zoo spreekt een jongen niet, als de schrijfster het hem in dit verhaal laat doen. De strekking is zeker, hoe de Heere zelfs een blindgeboren kind kan gebruiken als een middel, om voor velen tot zegen te zijn. Dit Alpenroosje bloeide niet tevergeefs hier beneden. Eene schaduwzijde is, dat het geloof in dit verhaal meer wordt voorgesteld als een liefhebben van Jezus, dan wel als een steunen op zijne gerechtigheid. De vorm is schoon. De plaatjes munten uit. Wat de illustratie betreft, is het zeker een der schoonste van alle. De uiterlijke vorm staat bij dit boekje hooger dan de inhoud. Het kan evenwel worden aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.