Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.J. Leijs

Het avontuur van een Chinees in de West, druk 1, 96 blz.
G. C. 0. 5 t. d. t. 90 cent. Na een geschiedkundige inleiding over Suriname, komt de schrijver tot z'n verhaal van Lijk Wan, een vroegeren Chineeschen zeeroover, die als contractkoelie naar de West gaat. Veel moet hij daar ondervinden. Evenals zoovelen van zijn landgenooten geeft hij zich over aan dobbelspel en valt nu in de klauwen van een Chineeschen geldschieter, zijn ploegbaas. Teneinde raad, gaat hij, door een paar kameraden opgestookt, met hen naar den woekeraar en vermoordt hem. Hij geeft zichzelf bij de politie aan en wordt nu met z'n medeplichtigen ter dood veroordeeld. Z'n beide kameraads krijgen gratie, maar zijn vonnis blijft gehandhaafd. Zendeling Hazewinkel van de Hermhutterszending bezoekt hem in de gevangenis en brengt hem tot boete en berouw. Den avond vóór de terechtstelling wordt hij gedoopt. Door zichtbare tusschenkomst Gods gaat nu de executie niet door. Eerst breekt het touw, daarna schiet de strop los. De Gouverneur verandert nu z'n straf in 20 jaren dwangarbeid, waarvan hem, wegens zijn uitstekend gedrag nog ettelijke jaren worden kwijtgescholden. Uit de gevangenis ontslagen, is hij een sieraad der Zendingsgemeente. In dit ware verhaal komt voortreffelijk aan het licht, wat Gods genade in den zondaar vermag. Zonder opsmuk; eenvoudig en natuurlijk. Ook voor de Zending wordt onopzettelijk het pleit gevoerd. Hoewel de plaatjes niet bepaald bij het verhaal hehooren, zijn ze mooi en geven ze een blik in het veelal zoo onbekende leven in Suriname. Een waarlijk uitstekend verhaal, waarop we maar één aanmerking hebben; het woord "avontuur" in den titel is onjuist; zulke bijzonder leidingen van Gods voorzienigheiid mogen niet met den naam "avontuur" worden bestempeld. We bevelen dit buitengewoon mooie boekje aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929