Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAli Aten

Heidekind, druk 1, 88 blz.
G.K.C.O. 6 t.d.t. Een gebruikelijk schoolverhaal met de gebruikelijke verwikkelingen en het gebruikelijke einde. Nora Verhagen, een verlegen meisje van buiten, wordt op de school in stad veel geplaagd om haar bleuheid, vooral door Hetty v. d. Beek, een trotsch en oneerlijk meisje, dat haar „Heidekind" noemt. Ze lijdt daar veel onder, wil zoo graag even vrij en vroolijk zijn als de anderen, maar telkens staat haar verlegenheid haar in den weg. Gelukkig treft zij een aardig vriendinnetje, Gré de Ruig, die haar wel zoo veel mogelijk helpt, maar toch de valsche plagerijen en oneerlijkheden van Hetty niet voorkomen kan. Het wegraken van een mooi sigaren-bandje (door Hetty weggenomen) wordt door leeraars en scholieren aan Nora toegeschreven, die te bleu is om zich te verdedigen. Tot overmaat van ramp wordt Nora's moeder ziek en raakt Nora (door haar vurige begeerte om als Hetty te zijn) kwade vrienden met Gré. Maar alles komt uit; moeder herstelt gelukkig, Hetty belijdt schuld, ook Gré en Nora verzoenen zich en met Kerstfeest is weer alles in orde. Druk en plaatjes alsmede omslag zijn behoorlijk. De stijl is wat onrustig. Het verhaal is hier en daar wat onwaarschijnlijk. Het maakt den indruk van te haastig geschreven te zijn. De titel „Heidekind" is zeker te forsch tegenover Nora, die behoorlijk werd opgevoed en enkel dien naam krijgt, omdat ze uit 'n dorpje komt. De strekking is niet verkeerd. Er wordt ernstig gewaarschuwd tegen verschillende karakterzonden. Het is dom, druk en vlot te willen zijn, als je innerlijk stil en teruggetrokken bent. Het is verkeerd, aldoor over kleine moeilijkheden te piekeren en te trachten ze zelf op te lossen, in plaats van Gods hulp te vragen. Onze conclusie luidt: Aanbevolen voor meisjes van een jaar of twaalf, dertien.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Ali Aten

Heidekind, druk 1, 88 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: We maken kennis met Nora Verhage, dochtertje van de weduwe Mevr. Verhage. Zij is op de Mulo-school in het naastbijzijnde stadje. Hier zien we, hoe de meisjes elkander 't leven zuur en moeilijk maken door hun karakterzonden. Op boeiende wijze vertelt de schrijfster hoe door een weg van moeite en smart de overwinning wordt behaald en de goede verstandhouding er weer komt. Nora Verhage wordt weer in haar eer hersteld, dank zij de schuldbekentenis van Hetty van der Beek. Algemeene op- of aanmerkingen: We zien in dit verhaal, hoe kleine oorzaken soms zulke ernstige gevolgen kunnen hebben. De zonde wordt altijd duur betaald. Het godsdienstige element is zeer oppervlakkig. Van hart-veranderende genade spreekt het boekje niet. De stijl is vlot, het verhaal boeiend. Nieuwe spelling.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.