Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH.S. van Mussendorp

Het geitje van Bertus, druk 1, 40 blz.
G.K.O. 14 t.d.t. Bertus wil graag een geitje hebben. Aarzelend bidt hij er om. Hij steelt een pruim; dan durft hij niet meer bidden. Op zijn verjaardag krijgt hij een jong geitje van zijn buurjongen. Dat beestje gaat dood ondanks Bertus' gebed om beterschap. Hij krijgt een ander geitje. De strekking is wel goed, doch 't is allemaal wat erg mooi. Op pag. 24 en 25 wordt een streek verteld — en goed verteld o.i. — maar anders is 't alles zo „braaf". 't Boekje met zijn gescheiden lettergrepen is voor kleine kinderen bestemd en kan alszodanig, naar het ons voorkomt, ook wel goed dienst doen, omdat het zuiver spreekt over het bidden. Overigens zit er weinig evangeliserend motief in. Op diverse pagina's is er voor elk zinnetje een nieuwe alinea. Dat is van het goede wat te veel. De illustraties zijn zo, zo. Lutz kan het beter! Onze aanbeveling geschiedt zonder veel geestdrift.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

H.S. van Mussendorp

Het geitje van Bertus, druk 1, 40 blz.
Prijs f 0,45; slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 5-8 jaar.
Inhoud: Bertus, het zoontje van de timmerman, krijgt een geitje cadeau van het zoontje van een boer. Het geitje gaat dood, hoewel Bertus kinderlijk gebeden heeft om het behoud van het beestje. Moeder onderwijst hem, dat onze gebeden niet altijd verhoord worden. Later krijgt hij een ander wit geitje. Intussen zijn er nog andere belevenissen. Bertus steelt een paar pruimen van de schaal, de ziekte van vader, enz. Bertus leest ook, dat God de gebeden vaak anders verhoort, dan wij hopen.
Conclusie: Een aardig, kinderlijk verteld, boekje, verdeeld in lettergrepen, gezellig gedrukt. Voor onze jonge Z.S.kinderen een heel geschikt boekje, dat spreekt over zonde en vergeving. Bertus zoekt de schuld van het niet-verhoren van zijn gebedje bij zichzelf. Ook geschikt om voor te lezen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
H.S. van Mussendorp

Het geitje van Bertus, druk 2, 40 blz.
prijs f 0,50; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-8 j.
Inhoud: Bertus, een jongen van 5 jaar, bidt om een geitje. Hij steelt een paar pruimen en durft dan niet meer om een geitje te bidden. Als hij jarig is, krijgt hij toch een geitje. Dat wordt ziek en sterft, maar Karel, de zoon van buurman, geeft hem zijn geitje. Strekking: Kindergebed om "gewone" dingen, kinderzonde en berouw, gebedsverhoring op kinderlijke wijze verklaard. Liefde tot de dieren wordt bevorderd.
Conclusie: Een mooi boekje, boeiend en leerzaam, van onze overleden secretaris, die spreekt nadat hij gestorven is.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.