Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnne de Vries

Het boek van Jaapje, druk 1, 112 blz.
Als inleiding op het reeds gepubliceerde boek "Jaap en Gerdientje" heeft Anne de Vries achteraf een inleiding geschreven in twee gedeelten. In het ene wordt Gerrie onder de loep genomen en in het andere Jaapje. Het boek van Gerrie vertelt de dagelijkse gebeurtenissen uit het leven van een zesjarig meisje. Haar vader is dominee en wil als zendeling naar de missie. Jammer genoeg kan Gerrie niet mee omdat ze te zwak is. Ze zal nu bij haar opa, de boswachter, gaan wonen. Niet zo geslaagd vinden wij de samenspraken. Overigens een vriendelijk boek met eenvoudige woordkeus. Voor een jong katholiek kind is de sfeer wel wat te uitgesproken protestants. Dit laatste bezwaar geldt ons inziens niet zo voor Het boek van Jaapje, een Drents boerenjongetje. Buitengewoon levendig en hartelijk worden zijn kleine belevenissen op de boerderij verteld. Te juister plaats komt het religieuze element naar voren, in gelovige, christelijke geest. Een zeer geslaagd kinderboek. De illustraties van Tjeerd Bottema sluiten voortreffelijk bij de tekst aan. (p. dl. f 2,40; geb. f 3,25).

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.