Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.L.F. de Liefde

Wat Hansje gaf, druk 1, 24 blz.
Mejuffrouw De Liefde heeft de benijdenswaardige gave, om in een uitstekenden vorm pakkend en duidelijk te zeggen, wat ze zeggen wil. Ook dit boekje is in dat opzicht een model. Er spreekt oprechte liefde tot het kind uit en een goed begrijpen van het kind. Hansje is een kleine jongen, die nog niet school gaat, maar toch al goede vrienden is met de schooljuffrouw. Hij wil met broer en zus eikels zoeken, en die verkoopen om de juffrouw met haar jaardag te verrassen. Maar broer en zus gaan om de eikels te zoeken in een weide met koeien, en dat is hun verboden door moeder. Daarom wil Hans niet mee. Hij kan nu slechts wat eikeblaren cadeau geven, terwijl broer en zus met een kopje en schoteltje komen. Doch zijn geschenk blijkt later veel grooter waarde te hebben, omdat het door de betoonde gehoorzaamheid aan moeders gebod niet grooter kon zijn. Heel aardig verteld; eenvoudig in taal en stijl, zooals dit voor kinderen past. En alles loopt ook heel natuurlijk, heel gewoon en daardoor mooi. Te waarschuwen tegen ongehoorzaamheid is zeer noodzakelijk. Daarom verdient de strekking van dit verhaaltje lof. De gehoorzame heeft kort verdriet en lange vreugde; de ongehoorzame korte vreugde en lang verdriet. Jammer, dat van het Eéne Noodige in dit boekje niets wordt gezegd. Juist dàt geeft o.i. aan een kinderboekje de rechte waarde. Overigens kan het worden aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.


J.L.F. de Liefde

Wat Hansje gaf, druk 1, 24 blz.
Hansje, een 5-jarig knaapje, zal eikels zoeken en voor het geld, dat hij er voor krijgt, een presentje koopen voor de schooljuffrouw. Dat is de afspraak met zijn oudere broertje en zusje. Maar, — de eikels op den weg zijn al door anderen opgeraapt. Alleen in de wei, waar de koeien loopen, liggen er nog. Broertje en zusje gaan er heen, ondanks moeders verbod, maar Hansje blijft voor 't hek staan. Hij maakt, nu hij geen geschenk kan koopen, een bouquet van herfstbladeren. Als de juffrouw later alles weet, waardeert zij zijn onaanzienlijk presentje natuurlijk het meest. Altijd den Heere te kiezen en nooit over „het hek" van Zijn geboden te klimmen, dat wil het boekje aanprijzen. Met deze strekking kunnen we 't eens zijn. En ook wel met de wijze, waarop dit thema wordt uitgewerkt. Een enkele maal vinden wij Hanselman wat wijs in zijn opmerkingen en bij zijn innerlijke overwegingen, maar daarvoor staat hij ook in een boekje. Heel erg maakt de schr. 't trouwens niet met hem. Zijn tweestrijd en zijn overwinning zijn overigens goed geteekend. Wij willen het boekje voor 8 a 10-jarigen gaarne aanbevelen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917
J.L.F. de Liefde

Wat Hansje gaf, druk 2, 16 blz.
G. K. O. 1 k. p. 1 t. d. t. 25 cent. Er spreekt uit dit boekje oprechte liefde tot het kind en een goed begrijpen van het kind. Hansje is een kleine jongen, die nog niet school gaat, maar toch al goede vrienden is met de schooljuffrouw. Hij wil met broer en zus eikels zoeken, en die verkoopen om de juffrouw met haar jaardag te verrassen. Maar broer en zus gaan om de eikels te zoeken in een weide met koeien, en dat is hun verboden door moeder. Daarom wil Hans niet mee. Hij kan nu slechts wat eikeblaren cadeau geven, terwijl broer en zus met een kopje en schoteltje komen. Doch zijn geschenk blijkt later veel grooter waarde te hebben, omdat het door de betoonde gehoorzaamheid aan moeders gebod niet grooter kon zijn. Heel aardig verteld; eenvoudig in taal en stijl, zooals dit voor kinderen past. En alles loopt ook heel natuurlijk, heel gewoon en daardoor mooi. Te waarschuwen tegen ongehoorzaamheid is zeer noodzakelijk. Daarom verdient de strekking van dit verhaaltje lof. Jammer dat van het Eéne noodige in dit boekje zoo weinig wordt gezegd. Juist dát geeft o.i. aan een kinderboekje de rechte waarde. Is het wonder, dat deze omstandigheid ons oordeel minder gunstig beïnvloedt? Onze aanbeveling kan er nog even mee door.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1927